Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Счетоводни операции при продажба на ДМА със загубаЗдравейте!

Продава се ДМА за 8 000 лв. Aмортизацията е 5 000 лв. Aктива е закупен за 18 000.

Какви са счетоводните операции в този случай? Как е редно да се отрази тази продажба в ОПР и годишната данъчна декларация по ЗКПО като суми?Отговори

 • Здравейте, г-жо Зилк,

  Счетоводните операции са:

  Дт Клиенти - 8 000
  Кт Приходи от ДМА - 8 000 (продажната цена)

  Дт Приходи от ДМА - 13 000 (балансовата стойност)
  Дт Натрупана амортизация - 5 000
  Кт ДМА - 18 000 (отчетната стойност)

  Крайният ефект от продажбата е нетна загуба от 5 000 лв.

  В ОПР по НСС отчитате като приходи 8 000 лв., а като разходи (на реда балансова стойност на продадените активи) - 13 000 лв.

  Ако сте по МСС, отчитате нетната загуба от 5 000 лв. в частта други разходи.

  В ГДД преобразувате по стандартния ред на посочване в увеличение на счетоводните амортизации за годината на продажбата и балансовата стойност на актива (13 000 лв.). В намаление идват данъчните амортизации за годината на продажбата и данъчната стойност (от Данъчния амортизационен план).
 • Благодаря ви за компетентният отговор.Ако фирмата има само тази сделка през годината,коректно ли е да приемем,че в годишната данъчна декларация по ЗКПО се записва в графа "общо приходи" 8000 и "общо разходи" 13000 и в графа "счетоводна загуба" 5000?Може би въпросът ми е малко елемнтарен,но по-добре ако човек има съмнения да пита.
 • Да, правилно разсъждавате.
 • Питането ми е защо не са коментирани въпросите за ДДС при осчетоводяването, както и не се пишат номерата на сметките. По специално при продажба на загуба, под балансовата стойност на актива, не би следвало да се начисли ДДС за разликата от продажната стойност/по-ниска в случая/ до балансовата стойност (доколкото при покупката на актива преди време е ползван данъчен кредит).?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->