Емилия Митева Емилия Митева Потребител

Преобразуване на дружестваЗдравейте!

ЕООД "Х" се влива в ЕООД "У". ЕООД "Х" не е регистрирано по ДДС, а ЕООД " У" има такава регистрация. В активите на ЕООД "Х" фигурира машина (внос), за която, след като е преминала в активите на ЕООД "У", има право да се ползва данъчния кредит. Цената на придобиване в ЕООД "Х" ( с вкл. ДДС на стойност 21 592,35 лв в нея) на машината е 131735.63 лв. Към датата на вливане балансовата стойност на машината в ЕООД "Х" е 126 127.65 . Съгласно НСС 22 т.5.2 д) актива се завежда по балансова стойност ( машината е специфична и не се продава свободно на пазара).

Въпросът ми е как да се определи балансовата стойност на машината в ЕООД "У", след като в тази стойност на машината във вливащото се предприятие е включено ДДС-то? А то ще се приспада. Какви счетоводни операции да се вземат, за да се отразят едновременно и ДДС-то за възстановявяне, и балансовата стойност в ЕООД "У" ?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Текстът на НСС 22 относно оценката на ДМА при бизнес комбинация е ориентировъчен. Той не налага изискване, а евентуална възможност – „може да се вземе балансовата стойност”. В този смисъл не представлява никакво притеснение осчетоводяване от следния тип при приемащото дружество:
    Дт Данъчен кредит – сумата, която ще се ползва
    Кт Актив

    По такъв начин активът ще се заведе в отчета на приемащото дружество по балансовата му стойност във вливащото се, но след приспадането на данъчен кредит.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->