Гергана  Велкова Гергана Велкова Потребител

Себестойност на услугиКаква е спецификата за калкулиране себестойността на услугите? Конкретно се интересувам за интернет доставичк - кои разходи следва да влязат в себестойността, разпределение и метод на калкулация?

Благодаря предварително!Отговори

  • В себестойността влизат всички преки и косвени разходи, които са направени от доставчика. В преките влизат стоки, материали, ел.енергия. Косвените разходи са по трудни за определяне - наем, амортизация, работни заплати и осигуровки, дълготрайни активи. Включвате и процент печалба, и дължимите данъци.
    Много е трудно да се определи с точност от така зададеният въпрос, тъй като не сме запознати със спецификата.
    Екипът на Баланс.бг разполага с цялостни решения за вашият бизнес, и при нужда можете да се свържете с нас за консултация.
  • Много благодаря за отговора! Хубав ден :)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->