Ели Константинова Ели Константинова служител

Облагане на субсидия на земеделски производителЗдравейте,

Имам овощна градина засята тази пролет. Имам възможност да кандидатствам по марка 141 от европейските програми, като за целта се регистрирам като земеделски производител.

1.По принцип работя на постоянен трудов договор. Задължена ли съм в такъв случай да се осигурявам и като земеделски производител?

2.При получаване на първата вноска от помоща дължа ли 10% плосък данък по ЗДФЛ? Изобщо получените средства по европейски програми облагаеми ли са?Отговори

  • Здравейте,
    1.Независимо, че работите на трудов договор, ако полагате труд, като земеделски производител и се регистрирате, като такъв трябва да се осигурявате.
    2.Законът за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените финансирания – безвъзмездни помощи или субсидии, като отделен източник на доход за физическите лица – земеделски производители, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране/РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 20-25-208 ОТ 06.01.2012 Г. НА НАП.Облагаемият доход на физ.лице, което не е регистрирано като земед.производител се намалява с 40 на сто от разходите за дейността и с вноските които е направило ако е самоосигуряващо се лице/чл.29 ал.1 т.2 ЗДДФЛ/. В случай, че сте регистриран зем.производител облагаемият данък се намалява с 60 на сто от разходите за дейността за производство на непреработени продукти/чл.29 ал.1 т.1 ЗДДФЛ/. Имайте предвид, че доходите, реализирани от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ подлежат на авансово облагане по реда на чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ,а именно дължите авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, като самоосигуряващо се лице за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход или ако не сте самоосигуряващо се лице - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->