Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.65. Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи по НСС

Публикувано на: 29.11.2010

Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи

на АЛФА ЕООД за годината, приключваща на 31 Декември 2010 год.


Справка за недълготрайни активи

Дата на съставяне: 31.03.2011 / Съставил (имена, длъжност и подпис): / Управляващ (имена, длъжност и подпис):Коментари

-->