Рени Серафимова Рени Серафимова Потребител

Отчитане на приходи от организация с нестопанска целПолучени са 20 000 лева дарение от чужбина. Средствата ще се ползват за ремонт на болница. Една част от тях за изразходвани през 2012, останалата ще се изразходва през 2013 год..

Какви счетов. операции трябва да се вземат и каква сума да се посочи като приход в ОПР?

Според стандарта трябва да се посочи като приход 20 000 лв. През 2013 ще има само разходи без приходи.

Искам да сверя моите сч. операции с вашите.Отговори

  • Здравейте,
    организациите с нестопанска цел понякога имат и стопанска дейност. За целите на счетоводното отчитане не сте пояснили дали имате такава дейност и средствата от дарение за кой от дейностите ще бъдат използвани .

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->