Sasho Angelovski Sasho Angelovski Потребител

Как се променят показателите на ДМАКъм ДМА се отнася и хидроизолациятал монтирана на покрива ни.

Как се променят показателите на горецитираната ДМА при застрахователно събитие, например отлепяне на горецитирната вследствие силна буря? Може ли основание за обезценка на хидроизолацията да бъде констативен протокол, издаден от застрахователя на този ДМА?

с уважениеОтговори

  • При застрахователно събитие застрахователят издава констативен документ. Този документ трябва да съдържа всички необходими реквизити, предвидени в закона. Последващата оценка и обезценка на актива се отразява към неговата балансова стойност към съответната дата. Може да използвате констативния протокол като основание за обезценка на актива.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->