Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.72. Дневник за Покупките по ЗДДС

Публикувано на: 29.11.2010

ДНЕВНИК  ЗА  ПОКУПКИТЕ на АЛФА ЕООД за месец 01.2010 год. Идентификационен Номер по ЗДДС1: BG123456789


Където:

*1 Идентификационен номер на лицето по чл.94, ал.2 от закона.

*2 Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на §1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

*3 Данъчни основи.

*4 Вътреобщностни придобивания на стоки.

*5 ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция не участва при определянето на резултата за периода.Коментари

-->