Iana Ivanova Iana Ivanova Потребител

Фактуриране на българска фирма, регистрирана по ДДС в ГерманияЗдравейте,

Ние сме българско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС в България. Предстои да фактурираме стоки, които сме превозили на наш български партньор - българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, както в България, така и в Германия. Стоките са превозени до Германия.

След като фирмата има и Германски ДДС номер, то тогава следва ли да третираме доставката като ВОД, или след като има български такъв, трябва да начислим 20% ДДС?

Благодаря!Отговори

 • По така изложения въпрос разбирам, че вие извършвате доставки на стоки, по които получател е българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с български ДДС номер. Вие издавате фактура с включен ДДС 20%. Ако фактурирате на немската фирма, тоест получател на стоките е фирмата в Германия, тогава имате основание за ВОД.
  В допълнение мога да цитирам чл.17 от ЗДДС:
  Място на изпълнение при доставка на стока - (1) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
  (2) Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
  Ако имате още въпроси, свържете се с нас.
 • Фактурираме на българска фирма, регистрирана по ДДС в България и едновременно регистрирана по ДДС в Германия, тъй като извършва дейност и там чрез място на стопанска дейност. Въпросът е на кой от двата ДДС номера сме задължени да фактурираме сумата и с каква ставка?
 • След като стоките се превозват до Германия, до немския ДДС номер на вашата фирма Клиент, то вие на практика извършвате ВОД. Следователно имате право да приложите нулева ставка на ДДС. Все пак трябва да се снабдите и да разполагате с всички изискуеми документи /транспортни документи, товарителница/ с цел доказване реалността на сделката /ВОД/.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->