hristina hristova hristina hristova zdraven rabotnik

Изчисляване на процент СБКО към заплататаЗабелязах намаляване на заплатата ми и попитах счетоводителката. Обясни ми, че това е СБКО и са ни орязали около двадесетина лв от заплатата.

Как се сформира този елемент от заплатата и не трябва ли да ме уведомят по някакъъв начин когато има промяна?Отговори

  • Здравейте,
    Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите/СБКО/ се финансира със средства от работодателя и от други източници. Начинът на използуването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите./чл.292 и 293 от/ КТ.
    Според Кодекса за социално осигуряване чл.6 ал.11 върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по трудов договор в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии", определени съответно по реда на ал. 3 и 5. За 2013 година е както следва:
    - за лицата родени преди 1960г 9,9% за сметка на работодателя и 7,9% за лицето.
    - за лицата родени след 31-12-1959 г 7,1% за сметка на работодателя и 5,7% за лицето и за ДЗПО 2,8% работодател към 2,2% за лицето.


  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->