Невена Кабанова Невена Кабанова Потребител

Договор за стажОт университета изискват 3 месеца стаж. Уговорен е с фирма, но при условие без заплащане.


По кой член от Кодекса на труда е необходимо да се сключи договор?Отговори

 • Може да намерите отговор на своя въпрос в чл.229 от КТ:
  Договор за придобиване на квалификация
  Чл. 229. (1) Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация.
  (2) С договора по предходната алинея работодателят се задължава:
  1. да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението;
  2. след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години.
  (3) С договора по ал. 1 обучаващият се задължава:
  1. да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация;
  2. да работи при работодателя в уговорения срок.
  (4) При виновно неизпълнение на задълженията по ал. 2 и 3, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон
  • 16 Jun 2014 22:05
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте г-н Спасов,

  моля да ме посъветвате по въпроса за назначаване на договор за стажуване.
  Студентите желаят стаж, но до 2 месеца-лятото.

  Чл. 229 ангажира работодателя / студента с бъдещи трудово-правни отношения-правилно ли разбирам?

  Това може ли да бъде причина работодателите да избягват да сключват трудови договори за стаж?

  Чл. 233а може ли да бъде използван назначаване за студентски стаж?

  Чл. 233б. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г. ) (1) Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.

  (2) Договорът по ал. 1 се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж.

  (3) С договора по ал. 1 освен условията по чл. 66, ал. 1 се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването.
  Удостоверяване на резултатите от обучението • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->