Пламена Илиева Пламена Илиева секретар

Фиш за превишена скоростЗдравейте,

Фирмата има автомобили, които използва за нуждите на дейността и които се управляват от служители. Понякога скоростта се превишава и съответно получаваме фиш за глоба на името на фирмата. Фиша се плаща от банковата сметка на фирмата и след това се внася в брой от служителя, извършил нарушението. Бихте ли ми казали:

1. какви счетоводни операции би било редно да се вземат в този случай?
2. възстановяването от служителя като извънреден приход ли да се отразява?

Имам и друг въпрос по отношение на внасяне в брой на суми по глоби (за фишове за превишена скорост, счупени инструменти при неспазане на изискванията за работа с тях) начислени на служители - дали тези суми, внесени в брой би следвало да се отразяват през касовият апарат на дружеството.


С УважениеОтговори

 • Защо не използвате само разчети?
 • Здравейте,

  Към датата, на която Ви е издаден фиша, трябва да вземете следното счетоводно записване:

  Дт Разходна сметка – за глоби и санкции за нарушаване на нормативни актове (609).
  Кт Разчетна сметка – за подотчетни лица (422) или за липси и начети (442).

  Със сумата на начислената Ви глоба, която в края на годината при попълването на годишната си декларация ще посочите в увеличение на финансовия резултат на основание чл.26 т.6 от ЗКПО.

  Към датата на разплащането на фиша ще закриете разчета със следната статия:

  Дт Разчетна сметка – за подотчетни лица (422) или за липси и начети (442).
  Кт Разплащателна сметка в лева (503).

  На датата, на която виновното лице възстанови въпросната щета (най-вероятно още на същия ден) ще издадете и приходен касов ордер за получената сума:

  Дт Каса в лева (501).
  Кт Приходна сметка – друг приход (709).

  Този приход ще е същия по размер като отчетения по-горе разход и аналогично на него към края на отчетния период при попълването на годишната си декларация ще се посочи в намаление на финансовия резултат на основание чл.27 ал.1 т2 от ЗКПО.

  А що се касае до отчитането на извънреден приход, то считам че в случая не е налице основание за определянето му като такъв, т.к. във имуществото на предприятието Ви има автомобил, които се използва и не е изключено до края на отчетния период, а и през следващите, да получите нови фишове от същото естество. Затова и препоръчителната сметка за използване си е просто Друг Приход (709).

  По последния Ви въпрос считам, че не необходимо използването на касов апарат, доколкото не третирате въпросните начети като обичайни продажби на стоки и услуги, които сте длъжни да регистрирате с касов бон. По скоро в конкретния случай са приложими счетоводните операции описани по-горе, имащи вътрешен за предприятието Ви характер, и за чието уреждане е достатъчно документирането с касови ордери.

  Поздрави,

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->