Лидия Георгиева Лидия Георгиева Главен счетоводител

Декларация чл.73 командировъчни на съдружник с личен трудВключва ли се в декларация по чл.73 командировъчните - пътни, дневни, квартирни в страната и чужбина на съдружник с личен труд?Отговори

  • В справката по чл.73 се декларират доходи по извънтрудови правоотношения. Ако командировъчните на лицето са в рамките на двойния размер, не се вписват никъде, освен като разход за фирмата. Ако надвишават двойния размер, трябва да ги включите във ведомостта за заплати за месеца и да начислите и внесете осигуровки.
    Ако имате други въпроси свързани с осигуряването, моля свържете се с нас.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->