Стефан Стефанов Стефан Стефанов свободна професия

Придобиване на ДМА по стопански начинЗдравейте!

В редица учебници по счетоводство/например на В.Божков и на Дурин/ е отбелязано, че при покупка на ДМА, чиято цена на придобиване се формира освен от покупната цена и от преките разходи по доставката-транспортни разходи, монтаж и други, както и при придобиване на ДМА по стопански начин, не се използва сметка 602, като точния текст, аргументиращ неизползването е "....външните услуги се отчитат директно по дебита на с/ка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи, без да се отразяват по с/ка 602 Разходи за външни услуги, като с това се цели избягване на двойното отчитане на тези разходи по икономически елементи." Препоръчваните статии от авторите са:

Дт 613

Дт 4531

Кт 401

Възможно ли е да ми обясните защо е невъзможно използването на с/ка 602 в тези случаи, защото при съставянето на ОПР например се получава така, че в страната на разходите ще липсват суми, защото не са отразени по 602, а в приходната част на ОПР с/ка 613 ще намери отражение със сумите, който са вложени за ДМА в графата "Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин" и с тези суми се увеличава приходната част, респективно финансовия резултат!

Благодаря ви предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  Не мога да разбера от къде идва объркването ви, но факт е, че има такова.

  Безумния ред "Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин" в НСС1 бланките за ОПР предполага попълването му, само ако преди това тези разходи са били отразени като текущ разход, т.е. през 60 гр. Чрез този ред в приходите неутрализирате ефекта на надценените разходи. Станно, нали...

  Далеч по ясния модел на МСС1 предполага, ако има такива разходи, отчетени като текущи (през група 60), но формиращи стойността на придобиване на Актив, то те просто да се игнорират от съответните редове за разходи в ОПР, в който са били осчетоводени, защото просто нямат място там, те са Актив, а не Разход. И не да се показват и като разходи и като приходи, както изисква НСС1.

  Поздрави и четете МСС, а не НСС, за да не се налага да си обяснявате повече такива недоразумения :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->