ГАЛИНА ИВАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВА МЛ.СП."ФИНАНСИ"

Осигурителни вноски по граждански договорРаботя по трудов договор на 4-часов работен ден с брутно трудово възнаграждение 200 лв. Сключих граждански договор през м.04,2013 г. с брутно възнаграждение 120 лв.

Какви данъци и осигуровки дължа по гражданския договор?Отговори

 • Здравейте,

  След като сте осигурени на друго основание (трудовия Ви договор) в месеца, през който получавате суми по извънтрудови правоотношения ще подлежите на облагане върху получения доход с осигурителни вноски и данък по общия ред.

  Получения от Вас доход от 120 лв. ще бъде намален с 25% - нормативно признати разходи до 90 лв. върху които ще се начислят осигурителните вноски, разделени между възложител (работодател) и изпълнител (работник) в предвидените в КСО размери, само за фонд "Пенсии" на ДОО, а за родените след 31.12.1959г. и във фондовете на ДЗПО. Освен начислените пенсионно-осигурителни вноски върху 90-те лв. ще се дължат и здравно-осигурителни вноски в съотношение 60/40 от възложител/изпълнител.

  След приспадане на всички осигуровки дължими от изпълнителя, в размер на 9,99 лв. (11,10%), от облагаемия доход по договора, в размер на 90 лв., ще се получи данъчната основа за облагане с данък по чл.43 от ЗДДФЛ, а именно 80,01 лв., върху които ще се начисли плоския данък, в размер от 8,00 лв.

  В крайна сметка хонорара, който трябва чисто да получите ще е в размер на 102,01 лв., а осигуритлените вноски, за сметка на възложителя Ви ще бъдат в размер на 13,23 лв., като общия му разход от 133,23 лв. ще бъде напълно признат за данъчни цели.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->