valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Признаване на актив по отсрочен данъкКъм 31.12. 2012г. имам неизплатен доход за наем на физическо лице. При попълване на ГДД за 2012г. със сумата на неизплатения доход съм преобразувала счетоводния финансов резултат в посока увеличение. По повод възникналата намаляема временна разлика не съм отчела актив по отсрочен данък, тъй като фирмата е преценила, че няма вероятност да бъде реализирана данъчна печалба, срещу която да бъде приспадната намаляемата временна разлика /съгласно т.4.3 СС12/.


Правилно ли съм постъпила. Какво ще се случи, ако все пак догодина фирмата реализира печалба?Отговори

  • Нищо фатално няма да се случи, вие вече сте си намалили данъчната загуба или сте платили данък в/у това увеличение :)

    Догодина при пожелателно от мен постигане на облагаема печалба просто ще си ползвате намалението и с това казуса ще приключи.

    Правилно не сте признали АОД, щом нямате сигурност за облагаема печалба през следващите 5 данъчни периода.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->