Kristiana Slavova Kristiana Slavova Икономика прес технически сътрудник

Работа по време на майчинствоИмам ли право да работя на граждански договор по време на майчинство?Отговори

 • Здравейте,

  Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Източникът на средствата за изплащане на това обезщетение е именно фонд ОЗМ (общо заболяване и майчинство) на ДОО (държавното обществено осигуряване). И тъй като е недопустимо по партидата на едно и също лице (ЕГН) едновременно да се изплащат и внасят суми, то при започването на трудова дейност, за която се дължат вноски във фонд ОЗМ, изплащането на обезщетението Ви за майчинство моментално ще се прекъсне. Но съществуват и група осигурени лица, за които не са задължителни вноските във фонд ОЗМ:

  • самоосигуряващите се лица, не избрали да се осигуряват за съответния фонд и без право на обезщетение за общо заболяване и майчинство;
  • лицата, сключили договор с работодател по чл.114 от Кодекс на труда (КТ), т.е. лицата наети на работа до 40 часа в месеца;
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор).

  Тук вече идва и отговора на поставения от Вас въпрос. В запитването си Вие посочвате именно граждански договор и очевидно хипотезата, в която да получавате доходи, в качеството си на изпълнител по граждански договор и същевременно да получавате обезщетение за майчинство, от фонд ОЗМ на ДОО, е напълно възможна и приложима.

  Поздрави,
  Н.Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->