Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.97. Застрахователна Полица – имущество на юридически лица – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

ЗАД ”ЕВРОИНС”

Застраховка:

Имущества на Юридически Лица

1234567890

дата:

01.01.2010

Застрахован:

АЛФА ООД, ЕИК 111222333, София 1000, ул. Алабин 100


местонахождение на имуществата

рисков клас

категория на охраняемост

София 1000, ул. Алабин 100

2-ри

1-ва

допълнителни данни за застрахования обект:
ИМУЩЕСТВА  ЗА  ЗАСТРАХОВАНЕ

описание

клауза

застр. сума

застр. премия

1

МАШНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

Машини, съоръжения, стопански инвентар.

А

75 000,00

100,00

Б

75 000,00

50,00

В

75 000,00

600,00

начислена премия:

750,00

2

СТОКИ И МАТЕРИАЛИ:

Обувки и суровини за тяхното производство

А

35 000,00

50,00

Б

35 000,00

25,00

В

35 000,00

300,00

начислена премия:

375,00ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

1 125,00Коментари

-->