Dilina Georgieva Dilina Georgieva Потребител

Завеждане на актив и отчитатане на прихода и печалбата от продажбатаЗакупена е земя, върху която ще се извършва строеж. Върху терена има дървета, които са заплатени на собственика отделно от земята. Как да се заведат в счетоводството на фирмата тези дървета, след като те ще бъдат изсечени и продадени като дървен материал (дървесина)? Как ще бъде отчетен прихода и печалбата от тази сделка?Отговори

  • Според мен трябва да ги третирате като стока. Отчитате си прихода от продажбата като продажби от стоки, правите и изписване на стоките по средна цена.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->