Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.99. Застрахователна Полица – гражданска отговорност – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

ЗАД ”ЕВРОИНС”

Застраховка:

Гражданска Отговорност на автомобилист

1234567890

дата:

01.01.2010

Застрахован:

АЛФА ООД, ЕИК 111222333, София 1000, ул. Алабин 100


описание на МПС:

(марка, модел, год. на производство, с рама/шаси, двигател, цвят, бой места, свидетелство за регистрация, регистрационен №, за каква дейност се ползва, броя ключове, допълнително оборудване и щети)

Териториална Валидност:

Територията на Европейския Съюз и страните членки на системата ”Зелена Карта”.

Застрахователната сума е съгласно законодателството.

ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

175,00Коментари

-->