Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

3.10. Застрахователна Полица – карго – кратък пример

Публикувано на: 30.11.2010

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

ЗАД ”ЕВРОИНС”

Застраховка:

Товари по Време на Превоз

1234567890

дата:

01.01.2010

Застрахован:

АЛФА ООД, ЕИК 111222333, София 1000, ул. Алабин 100


Предмет на Застраховката:

(описание на транспортираните стоки/активи, нето тегло, бруто тегло, вид и брой на опаковките)

Транспортно Средство:

(вид, марка, модел, регистрационен номер, собственост)

Маршрут:

(от къде тръгва, през къде минава и до къде трябва да пристигне)

Покрити Рискове:

(клауза ”Вътрешно Карго”/”Международно Карго”)

Начало на застрахователното покритие:

Срок на застраховката:

10.01.2010

Съгласно общите условия за застраховане на товари по време на превоз.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

500 000,00

ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

1 200,00Коментари

-->