Пламенна Петрова Пламенна Петрова Потребител

Обезщетение по чл.225 КТВерни ли са разсъжденията ми- уволнение, признато от съда за незаконно, уважен иск за обезщетение по чл.225 КТ, възстановяване на работа, изплащане на обезщетението, корегиране на записа в трудовата книжка-следва съкращение на щата- лицето се регистрира в Агенцията по заетостта-месеците, за които е платено обезщетението по чл.225 КТ влизат ли в базата за начисляване на обезщетение за безработица или се приема,че лицето е било без работа и за въпросния период се взема за база МРЗ за страната( с уточнението, че периодът е не по-дълъг от 6 месеца)Отговори

 • Здравейте,

  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица (за 2013 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.).

  Във вашия случай в този период попадат месеци през, които сте получавали обезщетение по чл. 225 от КТ. Върху тези суми се дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл.1, ал.8, т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Основанието за тези вноски е чл.9, ал.3, т.1 и 2 и ал.5 КСО. Видно е, че за този период не са внасяни вноски във фонд „Безработица”, тогава релевантна е разпоредбата на чл. 54б ал.7 т.4 от КСО - за времето, през което лицето не е осигурено за безработица – се взема среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

  Тук трябва да споменем също, че е недопустимо за един и същ период едно и също лице да получава обезщетение за оставане без работа и обезщетение за незаконно уволнение. В тези случаи изплатените вече парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл.225 от КТ.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->