Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

Деклариране на доход по чл.33 ал.3 от ЗДДФЛЗдравейте!

Фирма изплаща доход на ФЛ по член 33, ал.3 от ЗДДФЛ.

Какъв е реда за деклариране на дохода и удържане на данъка от страна на фирмата и физическото лице получател на дохода? ФЛ подава годишна декларация и самостоятелно внася данъка до 30 април на следващата година, или фирмата удържа данъка, подава декл. по член 55 от ЗДДФЛ и справка по член 73?Отговори

  • Здравейте,
    В случай на изплащане на доход по чл.33 ал.3 от ЗДДФЛ - от продажба или замяна на финасови активи фирмата-платец не е задължена да удържа данък, следователно не подава и декларация по чл.55 от ЗДДФЛ, но трябва да включи този доход в справката по чл.73 от ЗДДФЛ. Физическото лице - получател на дохода го включва в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и внася данъка до 30 април на следващата година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->