Mariana Ivanova Mariana Ivanova Потребител

Граждански договор в строителствотоИма ли ограничение относно сключването на Граждански договори в сектора на строителството? При сключването на такъв какви са дължимите данъци и осигурителни вноски за Изпълнителя ФЛ - не осигурено на други основания и за сума на договора над МРЗ ?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  Обикновено сключването на граждански договор се прави с цел извършването на определена услуга или работа за определен срок от време. Може и да няма конкретно работно място.
  В сектора на строителството безопасните условия на труд са едни от най-важните за сигурността на наетите служители. На строителните обекти се провеждат задължителни ежедневни, първоначални и периодични инструктажи. На лицата се осигурява и задължителна застраховка живот. Съответно лицата имат и конкретно работно място-все неща за, които се изисква сключването на трудов договор. Инспекцията по труда третира сключването на граждански договори в строителството, като прикрити трудови договори.

 • За суми по граждански договор над минималната работна заплата /в момента 310,00лв/ след приспадане на нетно признатите разходи 25% /НПР/
  в процентно изражение е:
  за работодател 14,7% и
  за работник 11,10% и още 10% ДДФЛ върху данъчната основа.
  Пример: Ако сумата е 500,00 лв минус НПР-25%= 50 лв, остава за облагане с осигуровки 375,00 лв. За работодател 14,7% = 55,13 лева
  за работник 11,10% = 41,63 лева
  Данъчната основа с е получава: 500лв минус 125 лв/НПР/ минус 41,63 лв остават за облагане 333,37 с 10% ДДФЛ, което е още 33,34 лв за работника. След приспадане на вскички удръжки той чисто ще получи: 500лв-41,63лв-33,37лв = 425,03 лева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->