Ivanka Dimova Ivanka Dimova Потребител

Обезщетение по чл.222 ал.3 от КТПо какъв начин работодателя установява, че лицето което напуска и има необходимата възраст за пенсиониране, има и необходимия осигурителен стаж за пенсия? Защото само при наличието и на двете условия при прекратяване на трудовия договор и в съответствие с годините които е работил при него той ще изплати 2 или 6 брутни заплати. Само от трудовата книжка в която е посочен трудовия стаж може ли да се приеме ,че има достатъчно и осигурителен стаж?Отговори

 • Здравейте,

  За текущата 2013 г. необходимите критерии за придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са:

  • навършена възраст от 63 г. и 8 м. за мъжете и 60 г. и 8 м. за жените;
  • натрупан осигурителен стаж от 37 г. и 8 м. за мъжете и 34 г. и 8 м. за жените.

  С възрастта лесно ще се справите, а осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните по чл. 5, ал. 6 КСО, т.е. преценка може да направите на база на документите, които осигуреното лица ви предостави от всичките си работодатели до момента. А що се отнася до трудовата книжка, то за времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж." Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

  Чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда предвижда един особен вид обезщетение, имащо характера на благодарност или награда за съответния работник или служител. Размерите на плащането, са минимални - с акт на МС, с колективния или индивидуалния трудов договор могат да се определят по-големи размери. Окончателната преценка дали работникът или служителят отговаря на условията за получаване и за размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ е право единствено на работодателя. Тази преценка обаче подлежи на съдебен контрол.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Благодаря за отговора.Според него обаче, работодателя трябва да има служител който да върши същата работа както служителите от отдел "Пенсии" в НОИ,които приемат горепосочените документи за пенсиониране т.е. да провери и уточни целия стаж на лицето и да прецени дали има право да се пенсионира и да предложи на работодателя да му заплати съответното обезщетение.Има ли случаи при които инициативата за доказване на необходимия осигурителен стаж да е от лицето което напуска?То да декларира,че документите му за пенсия са приети в НОИ и след това,работодателя да му изплати съответното обезщетение.Ние имахме случай при който след изплатено обезщетение на лицето, от НОИ не му приеха документите с аргумента че нему достига 1 месец стаж,какво прави в този случай работодателя?Трябва да го назначава отново на работа, или да му удържи обезщетението.......или ??
 • Материята с обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ е доста хлъзгава, дори г-н "експерта" Иванов не отговаря достатъчно компетентно.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->