Миглена Петкова Миглена Петкова Потребител

Осигуряване на пенсионерКакъв според вас е законовия начин да се уредят отношенията в следните случаи:

1. Съпруга, която е пенсионерка работи при нужда във фирмата на съпруга си, като продавачка. Възможно ли е да се уредят отношенията с граждански договор, или е необходим трудов на 4ч или почасов?

2. Баща и син имат фирми за търговия с дрехи, 1 е самоосигуряващ се, а другия пенсионер и си плаща здравни соигуровки. Няколко пъти в месеца единия работи на щанда на другия. Смята ли се това за трудово отношение и какви документи са необходими за да са изрядни двете страни? Може ли да се заместват на базата на пълномощно ?Отговори

  • Здравейте,
    По първия ви въпрос:
    1. Съпругата може да бъде назначена по трудов договор по чл. 114 от КТ до 5 работни дни в месеца или до 40 часа работа месечно. Ако не се осигурява никъде другаде по трудово правоотношение , може да се осигурявате само за пенсии и здравно осигуряване и трудова злополука. Необходимо е да попълните и една декларация по закона за ГВРС чл.7 т.3/ са съпрузи и роднини по права линия на търговеца - физическо лице, или на лицата по т. 1 и 2., която се подава в НАП в тридневен срок от назначаването по трудов договор.
    2. По втория ви въпрос не става ясно дали бащата и сина са съдружници. Ако и двамата са съдружници- щом се самоосигуряват през дружеството могат да полагат личен труд в него.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->