Julia Georgieva Julia Georgieva Потребител

Отчитане на стаж на второ работно мястоЗдравейте,

Работила съм на трудов договор 7 години към една фирма. В този период съм била и общински съветник, където съм плащала всички осигуровки и данъци на заработените средства. Този период докато съм била общински съветник брои ли се като отделен стаж?Отговори

  • Задължително осигурени за всички социални рискове по КСО, на основание чл.4, ал.1, т.8 са лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборна длъжност, които в резултат на избора не възниква трудово правоотношение и не се сключва договор. Правоотношението, по което се изпълнява длъжността може да възниква на основание специален закон (например за кмет, председател на общински съвет, общински съветник, общински посредник, омбудсман, член на комисия за финансов надзор и др.)
    Осигурителният стаж на лицата се зачита на основание чл.9, ал.1, т.3 от КСО. Когато в Регистъра на осигурените лица няма данни за част или за цялото време, осигурителният доход и осигурителният им стаж може да бъде установен, с удостоверение обр. УП-2 и УП-3 (т.13 от Указание №91-01-71 от 24.03.2008 г. на НОИ)
    Можете да погледнете и този отговор а сайта на Министерство на труда:
    http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=33646
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->