Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.1.8. Кредитно Известие за Закупени Суровини - от нерегистрирано по ЗДДС лице

Публикувано на: 30.11.2010

№ 0000000256

Кредитно Известие към фактура №0000000200 от 25.04.2010

дата: 05.05.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666


адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Връзки за обувки

бр.

100

0,60

60


(недоставено количество, установено при преброяване от страните)начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

05.05.2010

сума:

60

срок за плащане:

05.05.2010


с платежно нареждане

данъчна основа:

-


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС

сума  за плащане:

60


доставчик:

Делта ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100 

ЕИК:

444555666 

ИН по ЗДДС:

-

обект:

Магазин 3

касиер:

Иван Петров

№/код

654156

КАСОВА БЕЛЕЖКА

541

дата:

05.05.2010

час:

13:46

причина за издаване:

Х

СТОРНО


ремонт на ФУ


няма ток


проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:

4563

дата:

03.05.2010

час:

12:55

наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Стоки

бр.

100

0,60

60,00

2


3


словом:

сума:

60,00

ДДС 20%:

-

всичко:

60,00

получател:

АЛФА ООД(ние)

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

111222333 

ИН по ЗДДС:

BG111222333 


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Получаваме кредитно известие за недоставени 100 бр. връзки за обувки (за производството на обувки) с цена 0,60 лв. за брой. Парите са ни върнати в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За недоставени стоки или суровини, за които парите ни се връщат в брой, е необходимо кредитно известие, което удостоверява намаляването на доставените бройки и съответно намаляването на данъчната основа по фактурата, към която е издадено кредитното известие и сторно касова бележка, която удостоверява връщането на парите в брой.

• Начин на осчетоводяване:

Недоставените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към съответната материална сметка със знак минус.

Върнати обратно стоки се осчетоводяват със знак минус по дебита на сметка „Стоки” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика тази стока е доставена и върната и никога няма да влезе в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не е идвала. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Стоки” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че върнатата стока е влязла в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, една фирма би могла непрекъснато да взема и връща дори една и съща стока и гледайки оборотната и ведомост да оставаш с впечатление за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак минус, а за самото кредитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията от доставчика.

Плащането в брой закрива вземането по това кредитно известие от доставчика, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива с влезлите в касата на купувача пари.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено кредитното известие.

Тъй като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, в счетоводните статии не участва сметка за ДДС разчет.


• Счетоводна статия 1:


стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

-60

401

Задължения към доставчици

-60

аналит.

Връзки за обувки

-60

аналит.

Делта ООД

-60
парт.

КИ 0000000256/05.05.2010

-60

ОБЩО

-60

ОБЩО

-60• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

220

Приходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

-60

501

Каса в лева

-60

аналит.

Делта ООД

-60
парт.

КИ 0000000256/05.05.2010

-60
ОБЩО

-60

ОБЩО

-60


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Материали

-60Парични средства

60Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

60от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Не разбрах защо на сторно касовата бележка където пише сторнирана касова бележка е сложена с дата 03.05.2010 при положение, че пише че е към фактура от 25.04.2010 самото кредитно? Моля да обясните
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->