Мария Бурса Мария Бурса Продавач - консултант

Неизплатено възнаграждение при прекратяване на трудов договор със срок на изпитванеЗдравейте,

Работодател, който ми прекрати трудов договор по чл. 71 ал. 1 от КТ има ли право да не ми плати заплатата за изработения период, в който съм била на изпитателен трудов договор? В документа, с който ми преключи договора пише, че е "Причини за прекратяване на трудовия договор: Срок на изпитване в полза на работодателя".Отговори

 • Здравейте,
  Работодателят има тази правна възможност във срока на изпитване да ви прекрати договора ,ако реши, че се отговаряте за длъжността. Срока за изпитване не може да бъде по-дълъг от шест календарни месеца за една и съща длъжност.чл.70 ал.1 и 5 от КТ/. Работодателят няма право да задържа заплатата, която сте изработили. Има право да прави удръжки от нея и то само със съгласието на работника, в следните случаите изброени в Кодекса на труда чл. 272:
  1. получени аванси;
  2. надвзети суми вследствие на технически грешки;
  3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;
  4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;
  5. запори, наложени по съответния ред;
  6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4.в случаите на ограничена имуществена отговорност.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->