Жулиета Рачева Жулиета Рачева Потребител

Учредяване право на строежЗдравейте,

Фирма закупува земя 1/2 и.ч., другата е на физическо лице. Предстои да бъде издадено разрешение за строеж. Ако физическото лице учреди право на сроеж на фирмата срещу построяване на апартамент, това е бартер, за което фирмата ще издаде фактура с ДДС. Но какво става със земята на физическото лице? Фирмата ще продава апартаментите с и.ч. от земята.

Ако физическото лице продаде земята на фирмата, има ли основание да си запази право на строеж и да сключи договор с инвеститора за строителство?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗДДС учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж. Това означава, че върху цената на сделката, с която физическото лице учредява на фирмата правото на строеж, няма да се начислява ДДС, ако е извършена преди издаване на разрешението за строеж.

  Фирмата ще може да продава апартаментите с идеални части от земята, но само от собствената ½ идеална част от земята. По този начин сумата от идеалните части от земята, които ще бъдат продадени от фирмата-строител на бъдещите купувачи на апартаментите, няма да надхвърля ½.

  Ако физическото лице продаде на фирмата своята ½ идеална част от земята, то няма да може да запази правото на строеж, а ще трябва с отделен договор да придобие от фирмата правото на строеж. Това може да се извърши и с един договор, чрез замяна на правото на собственост върху земята срещу правото на строеж за построяване на апартамента.

  Продажбата на земята ще бъде облагаема доставка само в случай, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС и земята представлява урегулиран поземлен имот (чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС). Продажбата на правото на строеж ще бъде облагаема доставка само в случаите, когато се прехвърля след издаване на разрешението за строеж.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->