valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Актив по отсрочен данъкПрез 2012 г. имам неизплатен доход за наем на физическо лице в размер на 1920лв. Резултатът за годината от ОПР е счетоводна загуба 2020лв. След преобразуване на счетоводния финансов резултат в увеличение с 1920 лв получавам данъчна загуба 100лв. За непризнатия през годината разход отчитам актив по отсрочен данък 192лв. със статията 4971 / 123 - 192лв. Въпросът ми е тази сума от 192лв отразява ли се по някакъв начин в ОПР, тъй като в момента в ОПР като резултат стои сумата от 2020лв счетоводна загуба, а в оборотната ведомост салдото по см.123 е 1828лв т.е. със 192 лв по-малко, заради отчетения актив по отсрочен данък. Това правилно ли е?Отговори

  • Здравейте,

    Сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци, отразени като увеличение или намаление на счетоводната печалба (загуба), се посочват в отчета за приходите и разходите, изготвян по НСФО, на реда Други данъци, алтернативни на корпоративния данък. С тях се прави корекция на счетоводната печалба/загуба за съответния период.

    Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в § 6 и § 7 от Национален счетоводен стандарт (НСФОМСП) 12 Данъци от печалбата.

    Поздрави,
    Виктор Баталов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->