ст.счетоводител

анулиране на инвентаризационен описУважаеми експерти, молбата ми е във връзка с анулиране на първичен счетоводен документ. Работя в държавна организация, необходимо ли е съставянето на отделен документ-бланка или свободен текст във вид на Протокол за анулиране на инвентаризационен опис и сравнителна ведомост. Съществува ли такъв документ и какво е основанието за съставянето му? А също така съгласно резолюция на ръководството, може ли само с нея, да се анулира поправения документ? И има ли определени срокове, в които да се извършат конкретните действия? Предварително благодаря за експедитивната и изчерпателна информация.


Отговори

  • Здравейте,
    съжалявам, че не мога да Ви дам изчерпателен отговор, тъй като не познавам вътрешните правила за документооборот и правилата за анулиране на документи, възприети от Вашия работодател. Мога да коментирам следното: Няма общоприет начин за анулиране на инвентаризационни описи, както е за фактурите например. По-важно от данъчна гледна точка е каква е причината за анулирането, а не с какъв документ е неправено. Въпросът е какво би наложило анулиране на инвентаризационен опис и каква е целта - ако трябва да се коригира грешно преброяване - неволно или умишлено, може да се назначи нова инвентаризация и при разминаване на данните да се търси отговорност от членовете на старата комисия. Анулирането само по себе си явно е само началото на нов инвентарзационен процес.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->