Силвия Стефанова Силвия Стефанова Отговорен счетоводител

Анулирана фактура от доставчикЗдравейте,

Наш доставчик ни издава фактура за аванс през май.2013. В последствие я анулира през същия месец. При нас в нашите дневници за ДДС през май същата фактура е декларирана. Нашият доставчик иска да ми издаде протокол за ануриране на фактура.

Грешка ли ще е да отразя съответния протокол в декларацията през м. Юни 2013?Отговори

  • Здравейте.
    Съгласно разпоредбите на Глава тринадесета "ДЕКЛАРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ" на ЗДДС, всяко предприятие в оттчетните си регистри за периода - дневник покупки и продажби, трябва да посочи получените и издадените от него документи. За покупките регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени.
    Пояснено е в ал.5 на чл.124, че регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.
    Стига да разполагате с данъчния документ, не мисля че данъчната администрация би ви санкционирала ако не сте спазили буквата на закона. Аз бих си включил КИ в дневника в м.Юни 2013.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->