Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Начисляване на дивиденти и обявяване на информация за разпределение на печалбатаЗдравейте,

Може ли ООД да разпределя дивидент всеки месец и ако "да" какво следва да се обяви заедно с ГФО като информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата, съгласно чл.40, ал.3 от Закона за счетоводството?Отговори

  • Здравейте,

    Решението за разпределяне на печалбата се взима на Общо събрание на съдружниците, което се свиква от управителя най-малко веднъж годишно и се съставя протокол. Решението за разпределение на неразпределената печалба може да бъде взето и при взимане на решение за приемането и публикуването на годишните финансови отчети. Кога, с каква честота и за какъв период ще бъде разпределена печалбата между съдружниците, зависи единствено от тяхното решение.

    Чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ определя данъка върху облагаемите доходи от дивиденти в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България в размер на 5% от брутния размер на начислените суми. Данъкът се удържа и внася от предприятието-платец на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на данъка.

    Поздрави,
    Хубевина Илиева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->