Камелия Менчева Камелия Менчева Потребител

Парични обезщетения за безработицаОт м.10.2009 г - м.08.2010 г. бях на борсата, след това до сега работя, но от м.03.т.г. работодателят не ни изплаща работна заплата. Мисля да напусна на основание чл.327, т.2, ал.1.

Имам ли право на ПОБ или не? Не зная от кога тече срокът от 3 год.? От началото на м.10.2009, или от края на м.08.2010 год.?Отговори

 • Отидете в НАП по местоживеене, те ще Ви разяснят най-добре какво да предприемете.
 • Здравейте,
  Право на обезщетение за безработица имат лицата, на които е внасяно или са дължими осигурителни вноски за фонд Безработица най малко 9 месеца от последните 15 месеца преди датата на прекратяване. /чл.54 а от КТ/
  Във вашият случай би следвало правото за парични помощи да се счита от последния месец, в който сте получавали помощи 8/2010.
  Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. /чл.54 б ал.4 от КТ/

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->