Севда Георгиева Севда Георгиева Потребител

Признаване на транспортни разходи за земеделски производителиРегистриран земеделски производител съм. От постоянното ми местоживеене до местоработата ми  пътувам всеки ден по 20 км. със собствен автомобил.

Имам ли право, съгласно действащото законодателство, на признати разходи за транспорт, в какъв размер и с какви разходно-оправдателни документи?

Когато пътувам в други населени места за семена, авточасти и други, имам ли право на командировъчни, как да се командировам самият аз и в какъв размер могат да бъдат дневните, когато преспивам в друго населено място?Отговори

  • Здравейте,
    Във въпроса си не сте уточнили дали сте регистриран земеделски производител като физическо лице, или като ЕТ или друго дружество по ТЗ, от което зависи приложимото данъчно облагане и отговорът на въпроса.
    Ако сте физическо лице, регистрирано като земеделски производител, облагането Ви е по ЗДДФЛ, според който Ви се признават 60% нормативно признати разходи, без да ги доказвате с документи, т.е реално дължите данък 10% върху 40% от брутния си доход като земеделски производител. В този случай няма нужда да прилагате каквито и да било разходни документи, а и да ги имате, не се използват за изчисленията.
    Ако имате регистрирано ЕТ или ЕООД, което се явява регистриран земеделски производител, формирате облагаемата си печалба на база приходи и разходи, доказани с документи. Тогава разходите за транспорт ще се имат предвид, но при спазване на всички останали ограничения в ЗКПО.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->