Мина Тенева Мина Тенева Потребител

Граждански договорЗдравейте,

Започнах счетоводно обслужване на ЕООД с дейност консултантски услуги. Има пуснати граждански договори от фирмата на нейния собственик като физическо лице. В същото време имаме издадена фактура от фирмата на собственика като физическо лице за същата сума както гражданския договор+ ДДС. От една страна имам начислен и изплатен данък по гражданския договор и изплатена сума, а от друга страна ми виси задължението по фактурата.

Трябва ли да има издадена фактура, и при условие че има, не следва ли да има плащане? Имам нужда от насока, която би ми помогнала в този случай.Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно ЗДДФЛ в допълнителните разпоредби т. 26, буква “и” е записано, че трудови правоотношения са правоотношения независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници. т.е във вашия случай данъкът по гражданските договори към лице, което е съдружник следва де се третира както при трудови правоотношения без да се намаля с нормативно признати разходи.

    До колкото има издадени фактури от фирмата към лицето това си е облагаем приход, който следва да бъде обложен по реда на ЗКПО и разбирасе да си внесете ДДС-то. Разбира се фирмата очаква тези фактури да бъдат платени от физическото лице, но не разбирам каква е идеята и основанието за издаването на тези фактури. Моля конкретизирайте!

    Поздрави,
    Стоян
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->