Петър Иванов Петър Иванов Потребител

Работно време и почивкаЗдравейте,

Работя в склад. Работното ми време, според договора ми, е пълен работен ден, но на практика това не е така. Работим първа или втора смяна според графика за месеца (по 6 часа) и през седмица даваме дежурства за събота и неделя (по 8 часа). Така ни се събират сумарно 46 часа на седмица, но след тях изработваме и още 30 часа - или общо 76 часа без почивка след петте работните дни.

За изясняване - цикъла ни на работа - от 1-во число на месеца до 12 число включително без почивка. След това почивам 2 дни и пак 12 дни без почивка .Сега ни вмениха и подържащи смени през свободните събота и неделя по 3 раб. часа.

1. Трябва ли да имам почивка след 5 работен ден въпреки че те са по 6 часа?
2. По колко почивка ми се полага?
3. Трябва ли да ми се заплатят тези 6 часа на работна седмица в повече като извънреден труд ?
4. Трябва ли да ми се заплаща работата през националните празници?
5. Как и къде да си потърся правата ако отговорите на предходните въпроси са в моя полза?Отговори

 • Здравейте,
  1.В Кодексът на труда е регламентирано ясно, че при петдневна работна седмица нормалната продължителност на раб.време е до 40 часа седмично../чл.136 ал.1 от КТ/. При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, като на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. /чл.153 ал.1 от КТ/.
  2. При сумирано изчисляване на работното време, обаче непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа, като работодателят няма право на сумирано отчитане на работното време за повече от шест календарни месеца. Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа.
  3.По принцип извънредният труд е забранен /чл.142 ал.2 от КТ/ освен в особени случаи изброени в Кодекса на труда, но според информацията, която сте дали вие не попадате в упоменатите от кодекса. Работодателя води специални регистри за извънредния труд и всяко полугодие ги отчита пред Инспекцията по труда.
  Ако все пак полагате извънреден труд и се водят регистри за него имайте предвид, че Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
  Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
  1. 30 часа дневен труд през 1 календарен месец;
  2. 6 часа дневен труд през 1 календарна седмица;
  3. 3 часа дневен труд през 2 последователни работни дни./чл.146 от КТ/ и се заплаща:
  1. 50 на сто - за работа през работните дни;
  2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
  3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време; /чл.262 от КТ/.
  4.На национални празници независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер възнаграждение му./чл.264 от КТ/
  5. Потърсете за защита на вашите интереси Инспекцията по труда и пазете всички документи, издадени за вас от фирмата, графици и фишове.

  Поздрави!

  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->