Ivan Hristov Ivan Hristov Потребител

Електронен подписРазбрах, че когато упълномощено лице предава дневниците по ДДС пред НАП не е нужно да се регистрира в ДАНС. В такъв случай УЕП може ли да е на упълномощеното лице?Отговори

 • И още нещо. Каква е разликата между това да изпращаш дневниците като упълномощено лици и като счетоводител?
 • Здравейте,
  Според българския Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен или оптичен носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.
  Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което се извършва електронното изявление. Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител от името на титуляра.
  Ако титуляра е например счетоводна фирма, като автор се посочва физ.лице обикновено управителя, който ще носи отговорността по закон и ще подава информацията.
  Ако не сте счетоводител, а само сте упълномощено лице би следвало титуляра на ел. изявление да е на юридическо лице от името, на което вие ще подавате данни и вие да сте посочен като автор на ел.изявление.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->