Таков Таков Счетоводител

Стаж за съставител на ГФОПривет,

Съгласно чл.35 от ЗСЧ "Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него ПРОФЕСИОНАЛЕН стаж ...".

Може ли "професионален стаж" да се тълкува като всякакъв стаж в областта на счетоводството, независимо от типа на договора, по който е изработен? Само на база трудов договор ли се формира необходимият за съставител на ГФО стаж? Стажът по втори трудов договор на половин работен ден прибавя ли се към натрупания стаж за съставител на ГФО и как се документира и доказва?

Благодаря!
Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  Според тълкуванието на НАП под понятието „стаж в областта на счетоводството” следва да се разбират извършваните дейности (изпълняваните функции), пряко свързани с организацията, методологията и осъществяване на счетоводството на предприятията, независимо дали е извършвана на основание трудови, служебни или облигационни отношения .

  Съответният стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в Разяснение с изходящ № 96-00-369 от 23.11.2009 г. на НАП относно: изготвяне на годишни финанансови отчети, справки-декларации по ЗДДС, годишна данъчна декларация по ЗКПО.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->