Веселина Михайлова Веселина Михайлова Потребител

Въпроси от бюджетните предприятияКак се ораганизира аналитичното отчитане към сметките за приходите в предприятията от публичния сектор и кои са основните показатели за финансов анализ на приходите?

Кои са източниците на счетоводна информация за оценяване и анализиране на приходите във бюджетните предприятия?Отговори

 • Здравейте,

  Бюджетните предприятия отчитат 3 вида приходи:
  1. Приходи от бюджетна дейност
  2. Приходи от стопанска дейност
  3. Приходи от други дейности.

  За приходите от бюджетната дейност се съставя Отчет за касовото изпълнение според разпоредбите на Дирекция държавно съкровище на МФ, в който приходите се отчитат на касовия принцип и се посочват аналитично според кодовете от Единната бюджетна класификация, приложима за отчетния период.

  За останалите два типа приходи се съставя Отчет за приходите и разходите, изготвян съгласно Националните счетоводни стандарти и разпоредбите на Министерството на финансите при спазване на принципа за текущо начисляване.

  За допълнителна и по-подробна информация по въпроса с отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия може да направите справка в Писмо изх. ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ относно: Прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->