valeri kirilov valeri kirilov Потребител

Максимално допустим процент на запор върху заплатаКолко пари могат да ми запорират при заплата от 550 лв? Има ли разлика когато имам деца и каква е?Отговори

 • Здравейте,

  Ако имате запор по Гражданско процесуалния кодекс, когато чистата сума за получаване е в диапазона от 300,00 до 600,00 лв имат право да ви удържат една трета част, ако сте без деца и една четвърта част ако имате деца, които вие издържате. /чл.446 от ГПК/
  Ако запорът е по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл.213 ал.1 т.5 и ал.2 от ДОПК/, тогава получавате само 250,00 лв. и всяка сума над този праг ви се взима.
  Не се допуска принудително изпълнение върху:
  1.обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;
  2. социалните помощи, предоставяни от държавния бюджет;
  3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;
  4. вземанията за издръжка, определени от съда.
  Поздрави
  Адриана Ноева

 • Здравейте, а ако по документи чисто взимам 295 лв. Могат ли да ми наложат запор на заплатата по ГКП или по ДОПК ? Живея с баща си в един апартамент.

  Поздрави

  Цвети
 • Здравейте,

  По ГПК /чл. 446/ Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд,
  както и върху пенсия-чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа.следователно тук може да ви удържат една четвърта част.
  По ДОПК чл.213
  1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
  1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство,
  2. единственото жилище на длъжника; ако жилищната площ е повече от 30 кв. м за длъжника и за всеки от членовете на семейството му поотделно, разликата се продава, ако при тези условия жилището е реално поделяемо;
  3. сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
  4. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно. Остатъка над 250,00 лв може да ви бъде удържано.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • А не се ли гледа несек. минимум, който би следвало тази година да е 310 лв. или 340 лв. ?

  Поздрави

  Цвети
 • Несеквестируемият минимум, който е обвързан с работната заплата се отнася за пенсии.

  Поздрави,
  Адриана Ноева
 • Здравейте,
  Въпросът за несеквестируемия минимум върху вземането за трудово възнаграждение (дали е обвързан МРЗ) е предмет на Тълкувателно дело 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение по което се очаква вече 1 година. Съществува пртиворечива съдебна практика по въпроса.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря ви г-н Костов. Мой познат получи запорно съобщение във фирмата, в която работи. Взима чисто 297 лв. Силно се надявам, да се случи така, че да не му отдържат нищо. Но към кой трябва да се обърне, чрез адвокат или може лично да говори с ЧСИ-то; не сме особенно наясно как се процедира...
 • Най-добре се обърнете към адвокат. Становището на всички ЧСИ (а и моето лично мнение) е, че несеквестируемостта на трудовото възнаграждение не е обвързана с МРЗ, а се отнася само за пенсията. Касае се за граматически неиздържан текст от закона, който позволява различни тълкувания.
  По моя информация обаче ВКС ще реши в противоположна посока, т.е. че е несеквестируема цялата заплата, ако е под МРЗ.
  Следете развитието на тълкувателното дело на сайта на ВКС:
  http://www.vks.bg/vks_p10_02.htm
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Чесно казано за първи път получавам толкова ясен и конкретен отговор от човек в интернет ! За което още веднъж ви благодаря. Изчетох хиляди неща във форумите и все различни...

  Виждам, че към Тълкувателно дело Nr.2 / 2014 г. ОСГТК има Разпореждане за образуване "Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е - гр. София, 27.01.2014 г." с текст :

  " Да се образува т.д. № 2/ 2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и
  Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния
  въпрос: - Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК висящото
  гражданско дело, спорът по което е пряко свързан с приложението на
  подзаконов нормативен акт, от административното дело, образувано
  по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или
  отменен."

  За това става въпрос нали, но с по - сложни думи казано ?
  И ще следя и двете дела... • Съжалявам, гледала съм тълкователно дело № 2 от 2014, а не от 2013. Сега се зачетох в членовете.
 • Последно е имало насрочено дело за 05.12.2013 г. Знаете ли, горе долу колко време се бавят в публикуването на решенията си ?
 • Съдиите от ВКС не могат да постигнат съгласие по 1-2 точки от предложението за тълкувателно решение и затова се бавят. Иначе в останалата част (вкл. и за несеквестируемостта) имат изградено вече мнение и то е такова, каквото Ви казах по-горе.
  Никой не знае кога ще постановят решение, няма законови срокове за това.
 • Ясно, ами как се процедира, ако сега му наложат запор и след време ВКС излезе със становище, съответно в наша полза; ще му се вдигне ли запора ?
 • Пенсията на баща ми е над минималната работна заплата - 400 лв (мрз е 340) и скоро ще има запор. Ще му удържат ли 1/3, (ще му останат само 266 лв), или ще му удържат само до размера на МРЗ и ще взема 340 лв?
 • Здравейте,
  Този въпрос също е спорен и е предмет на Тълкувателното дело, за което споменах по-горе.
  Становищетона съдията-докладчик е, че всички суми под МРЗ са несеквестируеми, т.е. може да бъде удържана само сума над МРЗ.
  Следете развититето на тълкувателното дело.
  До Сveti Georgieva-след постановяване на тълкуватеното дело трябва да сезирате ЧСИ и той следва да вдигане запора съобразно решението на ВКС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много благодаря отново за отговорът.
 • Здравейте г-н Костов,
  преди време със съпруга ми теглихме потребителски кредит от банка, аз като негов поръчител. В момента сме разделени, но без официален развод, той е спрял да погасява месечните вноски и съответно работодателя ми получава писмо за запор над трудовото ми възнаграждение, което е 450лв /нетно/. Отглеждам и двете ни деца. Съпруга ми нито ми изплаща издръжки нито нищо. Интересното е , че нито от банката, нито ЧСИ са ме уведомили по някакъв начин, за това, ами направо, като крайна мярка - запор.
  Мога ли да си търся правата, ако имам такива чрез адвокат в съда и колко е длъжен да ми удържи работодателя.
 • Здравейте г-н Костов,
  преди време със съпруга ми теглихме потребителски кредит от банка, аз като негов поръчител. В момента сме разделени, но без официален развод, той е спрял да погасява месечните вноски и съответно работодателя ми получава писмо за запор над трудовото ми възнаграждение, което е 450лв /нетно/. Отглеждам и двете ни деца. Съпруга ми нито ми изплаща издръжки нито нищо. Интересното е , че нито от банката, нито ЧСИ са ме уведомили по някакъв начин, за това, ами направо, като крайна мярка - запор.
  Мога ли да си търся правата, ако имам такива чрез адвокат в съда и колко е длъжен да ми удържи работодателя.
 • Здравейте,
  Банките разполагат с привилегия да вадят изпълнителен лист срещу длъжниците си единствено въз основа на извлечение от счетоводните си сметки, без да се води дело преди това.
  Едва ако възрази длъжникът, тогава банката трябва да заведе дело, но и в този случай възражението не спира изпълнението. Срокът за възражение тече от получаване на поканата за доброволно изпълнение, която ще Ви бъде връчена от частния съдебен изпълнител. Срокът е 14 дена от връчването на поканата.
  Проверете дали заедно със запора работодателят Ви не е получил и поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ, защото законът позволява да се връчва и чрез работодателя. Вижте на коя дата е получена.
  Независимо от горното обаче Законът за кредитните институции задължава банките първо да изпратят покана до длъжника, преди да предприемат съдебни действия. С тази покана те уведомяват длъжника, че задължението вече е изискуемо. На това основание можете да възразите пред съда.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте!Назначен съм на 4 часов работен ден със заплата 180 лв.Наложиха ми запор и ми удържат 36 лв .Сега получих втори запор!Имат ли право да ми удържат още от тази малка заплата?Имам и дете което се роди скоро.Не трябва ли да ми се намали сумата която ми удържат за първия запор?Как се изчислява процентът който да ми удържат?
 • Здравейте,
  Работодателят Ви има право да Ви удържа единствено 1/4 от нетното Ви възнаграждение, ако сте без деца, и 1/5 - ако сте с деца, независимо колко запора постъпват при него. Поради това при постъпване на втория запор не следва да Ви бъдат правени допълнителни удръжки.
  Що се отнася до раждането на Вашето дете - следва да подадете молба до работодателя Ви да намали удръжката от 1/4 на 1/5, след което той трябва да уведоми съдебния изпълнител за промяната в удръжката и причината за това.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • А това че 180 е под минималната заплата няма ли значение? Или се гледа пропорционално на работното време?
 • Здравейте,

  Минималната работна заплата има значение, само когато запора ще бъде върху пенсия-чийто размер е над минималната работна заплата, тогава има ограничение.
  При вас случая е върху трудово възнаграждение.

  Поздрави!

  Адриана Ноева
 • Здравейте,
  Прочетете мненията по-горе в настоящата дискусия, мисля, че няма смисъл да се повтарят вече изговорени неща.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  Касае се за следния случай: човек, получаващ над 1200 лв. нето месечно възнаграждение му се налага запор от работодател и всичко, което е над 600 лв, бива удържано от ЧСИ.
  След известно време се налага втори запор, но този път не през работодател, а към банката, където се превежда заплатата и така запорират и останалите 600 лв. Т.е. лицето работи, а не получава нито една стотинка, тъй като цялата заплата отива при двамата ЧСИ.
  Това законно ли е и може ли по някакъв начин да се обжалва?
  Благодаря предварително!
 • Здравейте,
  Сумата от 600 лв. в случая е несеквестируема и не може да бъде запорирана, независимо от това, че се получава по банков път.
  Има обаче противоречива съдебна практика по въпроса, поради което е образувано тълкувателно дело във ВКС.
  Моят съвет е да пуснете молба до ЧСИ, който е запорирал банковата сметка, заедно с доказателства, че по нея се получава само трудово възнаграждение (удостоверение от работодателя или от банката). ЧСИ би следвало да вдигне запора върху банковата сметка.
  Другият вариант е директно да обжалвате в седемдневен отдатата, на която сте уведомена, че е запорирана банковата сметка, но в този случай ще отнеме доста време, докато съдът се произнесе (3-4 месеца поне).
  Основание за обжалване: чл. 435, ал. 2 от ГПК.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Г-н Костов, благодаря Ви за бързия отговор!
 • Здравейте г-н Костов, майка ми получава инвалидна пенсия в размер на 412лв. Днес получи запорно съобщение, което гласи, че чрез НОИ ЧСИ Бъзински, запорира от пенсията и сума в размер на 137.52лв. Много Ви моля бихте ли ми казал, на основание на кой член от ГПК и на кое тълкователно решение на ВКС, както и на кое основание въобще нямат право да и удържат сума над МЗП, тъй като бетох посочения от Вас линк, но не успях да се ориентирам. Предварително Ви багодаря много.
 • Здравейте,
  Текстът, който Ви интересува, е чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс:
  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135558368
  Тълкувателното решение все още не е прието от Върховния касационен съд, но се очаква да излезе в този смисъл. До тогава не може да се позовавате на него.
  Текстът на предложението за тълкувателно решение се намира на страницата на ВКС:
  http://www.vks.bg/vks_p10_02.htm
  Тълкувателно дело Nr.2 / 2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегии.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много Ви благодаря! Тук прочетох на няколко места, че когато става дума конкретно за пенсия, дори и да е над минималната заплата, не може да бъде удържана сума под МРЗ. В случая с майка ми обаче е удържана 1/3 от пенсията и. Като в решението на НОИ за изплащане на пенсия за трайно намалена работоспособност пише, че част от тези 412 лв. пенсия е по чл.90а от КСО в размер на 30.25лв. е лична социална пенсия. Четох, че социалните плащания са несеквестируеми. От което стигам до извода, че не могат да и удържат освен сумата по МРЗ за страната плюс тези 30.25лв. Мислите ли че извода ми е правилен и ако е то на основание на кой член от закона да възразим?
 • Здравейте,
  Аз вече няколко пъти посочих приложимата разпоредба от закона - това е чл. 446 от ГПК.
  Ще си позволя да цитирам този текст и да обясня от къде идва противоречието.
  чл. 446, ал. 1 от ГПК:
  Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, КАКТО И ВЪРХУ ПЕНСИЯ, ЧИЙТО РАЗМЕР Е НАД МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
  2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
  3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
  4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

  Основният спорен въпрос е съюзът "чийто" - дали се отнася само за пенсията или и за трудовото възнаграждение.
  Едното разбиране е, че се отнася само за пенсията, а другото - че се отнася и за трудовото възнаграждение.
  Независимо кое от двете е вярно, спорен мен текстът е ясен - ако разликата над МРЗ е по-малка от съответната част, която трябва да се удържа, трябва да се удържа не само частта над МРЗ, а съответната дробна част.
  Т.е. ако пенсията е 400 лв. (примерно), според чл. 446 ГПК трябва да се удържа 1/3, т.е. 133 лв., а не разликата над 340 лв., т.е. 60 лв. (400-340 лв.) - МРЗ е 340 лв. в момента.
  Въпреки това явно има спор и в тази насока. И както посочих по-горе, ВКС най-вероятно ще постанови в обратната посока.
  В линковете, които съм посочил, ясно е написано какъв е спорът, но за удобство ще цитирам т.3 от предложението на зам. председателите на ВКС за тълкувателно решение:
  "3. Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или другото
  възнаграждение за труд, както и върху пенсия, вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата.
  Според част от съдебната практика, за законосъобразността на наложения
  запор е без значение дали получаваното от длъжника трудово възнаграждение
  е под размера на установената минимална работна заплата, тъй като процесуалният закон урежда само размера на удръжките, които могат
  да се правят при насочване на принудителното изпълнение върху трудовото възнаграждение.
  Според другото становище, разпоредбата на чл. 446, ал.1 ГПК урежда пълна
  несеквестируемост на трудово възнаграждение до размера на минималната
  работна заплата."
 • Имам питане.Майка ми взима пенсия-310,47 ст. На-6.06.2014г.отива на банкомат и прави справка има в картата-310,47ст.но не може да ги тегли.Има запор от-3 институции как може да си получи пенсията.Може ли да и са одържат сума върху -310,47ст. пенсия.Благодаря предварително за отговора.
 • Много благодаря г-н. Костов за подробния отговор!
 • Здравейте. Наложен ми е запор върху заплатата и банковите сметки. ЧСИ поиска извлечение от банката, има ли право на това? Подадох молба за вдигане на запора с изразяване на желание за доброволно погасяване на дълга на равни месечни вноски, но не беше уважена - нито за запора над заплатата, нито за запора над банковата сметка. ЧСИ ми обясни, че работодателят ми не се е обадил в тридневния срок да потвърди получаването на запорното съобщение и да предприеме действия. Отказано ми беше да получа документите по делото, не знам за какво трябва да плащам. Какви законови действия трябва да предприема, за да бъде вдигнат запора? Мога ли да възразя срещу дело, което се е водило без мое знание?
 • Здравейте,
  На въпроса Ви какви законови действия следва да предприемете - следва да подадете жалба срещу наложения запор в 7-дневен срок от узнаване, че запорът е наложен. Обикновено това става едновременно с връчване на поканата за доброволно изпълнение. Правното основание е - чл. 435, ал. 2 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).
  На втория въпрос - зависи как кредиторът се е снабдил с изпълнителен лист. Ако е въз основа на заповед за изпълнение - в двуседмичен срок от получаване на заповедта (чл. 414, ал. 2 от ГПК). Ако заповедта за изпълнение е издадена по реда на чл. 410 от ГПК, тя се връчва от съда и тъй като твърдите, че не сте била уведомявана от съда, значи призовкарят е залепил уведомление върху вратата и по този начин съдът е сметнал, че сте уведомена; най-добре проверете в съда как точно сте уведомена. Имате възможност да възразите в едномесечен срок от узнаване, че не сте уведомена по надлежния ред (чл. 423, ал. 1, т. 1 от ГПК).
  Ако заповедта за изпълнение е по реда на чл. 417 от ГПК (банките използват този ред), имате 2-седмичен срок за възражение, считано от получаване на поканата за доброволно изпълнение. Поканата се връчва едновременно със заповедта за изпълнение, от съдебния изпълнител (в случая - ЧСИ).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте г-н Костов, сега проверих сайта на ВКС и все още няма решение на тълкователно дело № 2 / 2013 год. на ОСГТК - относно несеквестируемия минимум върху вземането за трудово възнаграждение (дали е обвързан МРЗ). Дали вие не знаете какво ще се случи :) :?

 • Здравейте,
  В момента съдилищата са в съдебна ваканция до края на август, затова не очаквайте произнасяне от ВКС преди есента. Всъщност, аз лично не очаквам такова преди зимата. Решението е по-скоро с политически нюанси, тъй като на практика коригира неизрядната формулировка на закона.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Ясно, благодаря ви
 • Здравейте, г -н Костов!

  Може ли и аз да Ви попитам относно това прословуто решение 2 /2013г, което толкова дълго се бави. Виждам, че сте коментирали запори на заплати. Аз искам да попитам за запори на пенсии.

  Ако пенсията надвишава дори с 1лв МРЗ, т.е. тя е 341лв ЧСИ удържа 1 /3 от целия размер, т.е. 113лв, а не само горницата над мрз.

  Според Вас това редно ли е? Знам, че практиката на съдилищата е противоречива. Знаете ли дали този казус ще е залегнал в ТР 2 /2013 ВКС? Според Вас ще отсъдят ли, че мрз е императивна граница и при пенсии и да няма да може да се налага запор на цялата пенсия, а само на горницата?

  Доста дълго вече се проточи това решение. Според мен нарочно се бави и се размотава случая с разни измислени отлагания и присъединявания и Омбуцман и подобни, не мислите ли?
 • Здравейте,
  Тълкувателното решение ще касае и пенсиите, а не само трудовите възнаграждения.
  На практика не ЧСИ, а НОИ определя размера на удръжката от пенсията.
  Доколкото знам има консенсус по почти всички въпроси по тълкувателното решение, с изключение на 1-2, затова се бави решението. Също така и омбудсманът добави още въпроси за тълкуване, което допълнително забави изготвянето на решението.
  Проблемите на изпълнителното производство са толкова много и касят толкова много хора (стотици хиляди), че е нормално да възникват нови и нови въпроси за тълкуване, а съдиите да са предпазливи.
  За съжаление и в готвените промени в ГПК (изготвени от вече бившето правителство в последните му дни) не се предвижда промяна на чл. 446 от ГПК. Проектът на ЗИД на ГПК е качен на сайта на Министерството на правосъдието:
  https://mjs.bg/15/
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви за отговора!

  Като сте написали, че решението ще касае и пенсиите, да разбирам ли, че няма да може да се удържа под мрз?

  Съгласна съм, че решението касае много хора, но и това са много пари за ЧСИ и точно затова се бави решението.

  Искам да Ви попитам може ли да се сигнализира Инспектората към Мин. На правосъдието, защото те така могат да не ппостигнат съгласие още 5 години. А до тук са вече две. Колко му е още 5 да го забавят? Нали не им удържат на тях?

  Та въпросът ми е— коя е институцията, която следи за спазването все пак на някакви прилични срокове?

  Лек ден
 • Здравейте,
  Да, няма да може да се удържа под МРЗ - стига тълкувателното решение наистина да е в този смисъл.
  ЧСИ тук нямат отношение, а кредиторите. Таксата на ЧСИ върху МРЗ е много малка.
  Инспекторатът към Министерството на правосъдието не може да осъществява контрол над съдиите от ВКС, а само над ЧСИ и ДСИ.
  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има правомощия да контролира дейността на съдиите, но по отношение на Тълкувателните решения няма такива правомощия. Само по отношение на конкретни дела с конкретни казуси.
  Няма срокове за приемане на тълкувателно решение, всъщност съдиите не са изобщо длъжни да приемат такова решение. Народното събрание е длъжно да приема ясни и недвусмислени закони. В конкретния случай това е 40-то народно събрание (2005-2009 г.), тъй като законът е приет през 2007 г. (в сила от 2008 г.)
  Тълкувателното решение не би трябвало да приема нови закони, а само да ги разяснява. Не е работа на съдиите да творят закони, а само да ги прилагат.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте! Не знам дали е възможно тук да попитам как седи въпроса със запор върху банкови сметки. Получих обаждане от банката, в която имам сметка, на която държа единствените си доходи. Безработна съм и в сметката имах спестявания в размер на 1111лв. Сега всичките ми пари за запорирани и дори съм на -2600лв. Допустимо ли е това, не е ли логично, че трябва да ми оставят някакви пари, с които мога да преживявам. И има ли начин да възразя? Благодаря предварително за отговора!
 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса Ви зависи от произхода на средствата по банковата Ви сметка и от това кой е наложил запорът.
  Ако средствата са спестени от трудови доходи или пенсия, същите се ползват със закрилата по чл. 444 от ГПК и ако запорът е наложен от съдебен изпълнител по реда на ГПК, същите са несеквестируеми. В противен случай сумите по банковите Ви сметки подлежат на запориране.
  В случай, че запорът е наложен от НАП, несеквестируеми са 250 лв. от сумите по банковите Ви сметки.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, получих писмо от Банката, че имам запор от ръководител на ТП на НОЙ за изпълнение на основание чл. 228, ал. 1 от ДОПК чл. 110, ал. 6 от КСО
  за неправомерно получавано майчинство през 2010 г, няма ли давност?
  Защо ме принуждават сега да плащам и лихвите, които отпаднаха?
  Мога ли да обжалвам лихвите?

  аз не получавам никакви доходи в тази банка,
  ще запорират ли и другите сметки в другите банки, как ще си получавам заплатата ако ми запорират сметката
  имам 2 деца,
  получавам от 600-800 лв имам и кредит, който ми удържат от заплатата
  ще се удържи цялата сума накуп или си удържат някаква част а другата си разполагам с нея?
  Благодаря предварително
 • Здравейте,
  На така зададените въпроси ми е трудно да Ви отговоря, но все пак ще се опитам.
  Да, има давност - тя е 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на разпореждането на НОИ за връщане на недължимо полученото обезщетение за майчинство. Не посочвате от кога е това разпореждане на НОИ, но така или иначе все още не са минали 5 години и не е изтекла давността. Имайте предвид, че с налагането на запора Националният осигурителен институт /НОИ/ е прекъснал давността и сега ще тече нова давност, която изтича на 31.12.2019 г.
  Питате защо сега Ви карат да плащате лихвите, които били отпаднали - на този въпрос ми е много трудно да Ви отговоря, защото не знам защо смятате, че лихвите са отпаднали. По принцип лихви се дължат, на основание чл. 175, ал. 1 от ДОПК и чл. 1, ал. 1 от ЗЛДТДДВ.
  Лихвите не можете да ги обжалвате, защото съгласно чл. 266, ал. 3 от ДОПК не подлежи на обжалване определеният размер на публичното задължение. Но сте имали възможност да обжалвате разпореждането на НОИ за възстановяване на обезщетението.
  Най-вероятно ще запорират или вече са запорирали и другите Ви банкови сметки, но няма как да Ви отговоря на този въпрос със сигурност.
  Ако Ви запорират сметките, несеквестируемата сума по тях ще е 250 лв. Ако сумите по банковите сметки са от трудови възнаграждения - по 250 лв. на месец.
  Вноските по кредита нямат отношение към запора.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • да разбирам ли, че ако имам преведена заплата от 700 лв на месец, от нея ще ми удържат по запора 250 лв или само 250 лв ще мога да получа от сумата 700
  извинявам се за невежеството, но думата (несеквестируемата сума) ми е чужда
 • Здравейте,
  "Несеквестируем" означава "разполагаем", т.е. съгласно ДОПК Вие можете да разполагате с 250 лв. на месец, а горницата ще Ви я удържат цялата. Нещо повече, вноските по кредита ще трябва да ги плащате с тези 250 лв.
  Този лимит е още от 2005 г. и не е актуализиран съобразно инфлацията.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви, стигнах до някакво споразумение с НОЙ, да разсроча задълженията си и те ще ми вдигнат запора
  Поздрави, Деси
 • Здравейте отново г-н Костов.
  Т.к ще платя сумата по главницата още в петък, имам един въпрос-
  Мога ли да не плащам лихвите все пак?
  Съгласно § 21 от ПЗР на ЗИДКСО не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла.
  Благодаря предварително
 • Здравейте,
  За да се отговори на въпроса Ви относно лихвите трябва да се видят конкретните документи, въз основа на които НОИ претендира тези лихви, да се прецени за кой период се отнасят, на какво конкретно основание, влязло ли е в сила разпореждането на НОИ и т.н.
  Поради това няма как да бъде отговорено на Вашия въпрос чрез сайта, а най-добре ще е да се обърнете към адвокат за конкретна правна помощ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора, господин Костов, но чак сега го виждам.
  Да, парите в сметката ми бяха спестени от заплати, които съм получавала. И запорът е наложен от ЧСИ, с който единствено имам връзка по телефона, тъй като той е в София, а аз от Благоевград. След като казвате, че парите ми от спестявания се ползват със закрилата по чл. 444 от ГПК, какво бихте ме посъветвали да направя, за да си ги върна? Никога не съм се сблъсквала с подобен вид проблеми, а да се обърна директно към адвокат, в момента както виждате нямам финансовата възможност.
 • Извинявайте, че така разпокъсано пиша, но сега прегледах извлеченията си от банката и последните суми (от януари 2014 до септември 2014г.) , които са постъпили по нея са със следния произход:
  - превод на студентска стипендия в размер на 480лв. и след това имам различни преводи от мои познати и приятели, на които съм пазарувала от сайтове, след като ми преведат дадената сума.
  Средствата ми преди януари 2014 ( септември, октомври и ноември 2013 г.) са превод от личната сметка на шефката ми (преводът е от Кипър, тъй като там работех през лятото). При тези данни, бихте ли ми дали съвет какво бих могла да направя?

  Благодарности,
  Десислава Иванова
 • Здравейте,
  Студентските стипендии също са несеквестируеми, но по отношение на останалите суми - същите могат да се запорират.
  Според мен е най-добре да си извадите едно удостоверение от Вашия работодател, което удостоверява по коя сметка Ви превеждат заплатата, и да депозирате молба до ЧСИ /може и по пощата с писмо с обратна разписка/ да вдигне запора, като приложите това удостоверение от работодателя.
  Мисля, че при тези обстоятелства ЧСИ би следвало да вдигне запора на банковата Ви сметка - стига Вашият работодател да Ви даде такова удостоверение.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Ясно, но няма как да ми пратят такова удостоверение от Кипър, тъй като заплатата ми я пращаха кеш, а след това давах на шефката ми да ми ги прати на моята сметка в България от нейната лична сметка.
  Може ли тогава да ви попитам относно изпълнителния лист по т.д. номер 1426/2014г. на Софийски градски съд, който получих. Цитирам:

  "Осъжда Д.В.И..... да заплати на "Профи кредит" ЕООД сумата от 2565.46, заедно със законна лихва от 11.06.2009 г. - датата на постановяване на арбитражното решение до окончателното погасяване на задължението, сумата от 100лв. разноски по арбитражното производство, както и сумата от 50лв., заплатена на молителя държавна такса в производството по издаване на изпълнителен лист и сумата 293.93ст. юрисконсултско възнаграждение.

  Въпросът ми е относно това "законна лихва от 11.06.2009 г. - датата на постановяване на арбитражното решение до окончателното погасяване на задължението". Ако погася главницата от 2565лв. ще спрат ли да се трупат лихви и чак след това разсрочено да плащам съответните лихви и другите суми? И как мога да разбера какъв е размерът на лихвите, които продължават да се трупат и в момента?

  Благодаря предварително за отговора!
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 76, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.
  Това означава, че първо се погасяват лихвите и след това главницата.
  Това е и общоприетото сред кредиторите и ЧСИ становище.
  Има обаче задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд, съгласно която ако заявите, че желаете първо да се погасява главницата и след това лихвата, ЧСИ и кредиторът следва да се съобразяват с това Ваше желание.
  Основанието е в чл. 76, ал. 1 от ЗЗД, съгласно който "този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение."
  За целта следва да изготвите молба до ЧСИ, че желаете да погасявате първо главницата и след това лихвата. Тъй като повечето ЧСИ обаче не са запознати с тази съдебна практика на ВКС, следва да се обърнете към адвокат, който да Ви оформи молбата.
  Размерът на лихвите можете да си ги изчилите и сама, чрез лихвения калкулатор на този сайт:
  http://balans.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0/

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, г-н Костов!

  Знам, че последното заседание по ТД 2 /2013 г е било на 30.09. Случайно да имате представа дали скоро ще напишата и публикуват решението?

  Моля Ви, бихте ли се поинтересували с информация отвътре.

  Блаходаря Ви много
 • Здравейте,
  Единствената информация, с която разполагам, е общодостъпната информация на сайта на ВКС. На него пише, че последното заседание е било на 12.06.2014 г.
  Съжалявам, че не мога да Ви бъда по-полезен.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Мерси
 • Здравейте,
  Майка ми наскоро получи запор на заплата си и сега и отдържат ако 100лв. всеки месец. Но получи и заповед, че трябва да плати цялата дължима сума на банката в определен срок иначе ще опишат вещите и ще ги изземат.
  Как трябва да се направи, за да се възпрепятства описа на вещите?
  И имат ли право след като са наложили запор на заплата да ти налгат и опис
  на имуществото и да ти правят изземане?

 • Здравейте,
  Съдебният изпълнител има право да извърши опис на движимото имущество на майка Ви, дори и да е наложен запор на заплатата й. Но съдебният изпълнител има право да опише единствено движимите вещи, които са собственост на майка Ви и които са секвестируеми.
  Повече информация за вещите, които са несеквестируеми, можете да намерите тук:
  http://balans.bg/6825-nesekvestiruemo-imushtestvo-na-dlyjnika/
  Най-вероятно няма да се стигне до опис на движимите вещи на майка Ви, но с оглед най-добрата Ви защита се свържете с адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви много! :)
 • добър ден г-н Костов,
  не занам дали точно тук трябва да ви питам но банковите ми сметки се запорирани от НОИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.110.АЛ,3 ОТ КСО. запорирана мие цялата заплата ,която е 460 лв имат ли право да ми запорират цялата сума като съм с 1 дете и съпругът ми е безработен? НОИ не ми дава разчснение осте като полуцих пирвото писмо отидох да се разберем но никакво съдействие не показаха казаха ми ако искам да махна запора трчбва да внасям 680 лв. ат тогава м. матр бях безработна и в септември поцнах работа и тогава разбрах 4е са ми запорирали сметките осте в май месец
 • Здравейте,
  На основаие чл. 110, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за събиране на сумите по ревизионните актове за начет длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждания.
  Съгласно чл. 110, ал. 5 от КСО сумите по разпорежданията, които не са изплатени доброволно, се събират чрез:
  1. запор в банките по сметките на длъжниците и на свързани с тях лица за вземания на държавното обществено осигуряване;
  2. изпълнение върху движимите или недвижимите вещи на длъжниците и вземанията им към трети лица;
  3. изпълнение върху суми, възстановени от орган на Националната агенция за приходите по запорирана сметка на длъжника.
  Тъй като вземанията на НОИ по ревизионните актове за начет представляват публични вземания, същите се събират по реда на Данъчно-осигуротелния процесуален кодекс (ДОПК), поради което правилата за несеквестируемостта се прилага и за тези вземания.
  Съгласно чл. 213, ал. 1 от ДОПК принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:
  ....
  - сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;
  ....
  - трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно.
  Поради това НОИ нямат право да запорират всички суми по банковите Ви сметки, а само сумите над 250 лв. за всеки член на семейството, т.е. общо сумите над 750 лв. по банковите Ви сметки.
  Отделно от това ако по същите сметки получавате трудовото си възнаграждение, НОИ могат да запорират само по 250 лв. на месец от заплатата Ви.
  Моят съвет е да обжалвате наложения запор пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ по реда на чл. 117 от КСО, а при отказ - и по съдебен ред. За целта най-добре е да се обърнете към адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здр.На 16.11.2014. намерих известие от съдия изпалнител за изпълнително дело от 2006 заведено срещу майка ми.Тя почина 2013 г.Вмомента съм пенсионер.може ли съдия изпълнителя да предприеме действия срещу мен.като наследник и какво трябва да предприема.Благодаря Ви предварително
 • Какво стана с това тълкувателно дело, нали беше насрочено за 06.11.2014 г, някой има ли информация?
 • Здравейте, г-н Делибалтов,
  Съдебният изпълнител може да Ви конституира като наследник на майка Ви, стига да сте приели наследството й писмено или с действия (например да сте плащали данък върху наследени имущества).
  Ако не сте наследили нищо от нея, е най-добре да се откажете от наследството й и тогава няма да дължите нищо.
  В случай, че съдебният изпълнител все пак Ви конституира като длъжник, можете да искате прекратяване на изпълнителното дело поради неизвършване на изпълнителни действия за период от 2 години (чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК).
  На въпросите кога ще излезе тълкувателното решение на ВКС вече съм отговарял нееднократно, че не разполагам с такава информация, моля обърнете се към ВКС за повече информация.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  Весели и честити празници на всички пожелавам.
  Бих се радвала, ако може някой от експертите да ми отговори колкото е възможно най - скоро.Точно преди Коледа получих подарък :) - във фирмата в която работя пристигна съобщение за запор на заплатата ми.А ето каква е моята заплата - минимална- 340 лв.
  След всички начисления (за прослужено време), и удръжки( здр. осиг и ДОД) остават за получаване грандиозната сума от 287 лева и 20 ст.
  С една дума, всички сме в "размисли и страсти".Не ми е смешно, въпреки, че съм усмихнат човек.И не бих искала да притеснявам когото и да било.Във фирмата счетоводителката вече се шашка колко точно да ми удържат( защото там считат, че със сигурност трябва да ми удържат!) След множество консултации от страна на работодателите ми, както респективно и от моя страна,все още никой не е наясно.Със сигурност е само, че от фирмата искат да ми удържат.Все още изглежда не са определили с точност сумата ( има всякакви мнения от 130 лв, 170 лв, само 72 лв...изобщооо ...
  Колкото и да пресметнат да ми удържат, вероятно всички бихте си представили как бих могла аз да се справям с остатъка по принцип :) колкото и да решат да ми вземат от огромните 287 лв, от които и без това се чудя за кое по - напред, и продължавам да задлъжнявам, въпреки, че работя.
  Нямам никакви, ама съвсем никакви други доходи. Апропо - едва успях да си намеря работа след повече от 5 годишна безработица.И хоп - ето сега големи празници....
  Въпреки всичко, пожелавам на всички крепко здраве и весели празници.
  Моля ви, експерти, бихте ли ми отговорили.И аз изчетох противоречивото тълкуване относно кое по - точно е несеквестируем доход, но.....какво да правя?
 • @Krasimira Rumenova, не съм експерт, но това което можете да направите е следното: Отпечатайте становищата по тълкувателно дело 2 / 2013 г на ОСГТК, ето давам ви линк тук http://old.vas.bg/Documents/Stan_2013_OSGKTK_TD_2.doc
  и ги покажете на счетоводителите на фирмата, и специално въпрос №3: "Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или другото възнаграждение за труд, както и върху пенсия, вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата?" .
  Обяснете им, че крайното решение на съда евентуално ще съвпада със становищата. А те са, че трудови възнаграждения до размера на минималната работна заплата са несеквестируеми. Така че когато крайното решение на съда излезе, ще се окаже така, че запора, който ви е направен е незаконосъобразен, и вие после ще имате право да си искате удържаните пари от фирмата (обяснете им и това).
 • Здравейте!

  Искам да попитам, след като се изплати дължимата сума по Запор на заплата, как се процедира?
  И имат ли законово право да продължават да иска пари съдебния изпълнител?

  При разговор с тях по телефона получихме отговор, че освен дължимата сума, дължим още 1000 лв. При молба да си проверят документите обстойно и да ни звъннат, сумата падна на 600 лв, като цитирам : " Има си лихви, които сте натрупали, но нашият управител е доволен от вас и за това ще ви намали сумата от 1000 лв на 600 лв."

  Това редно ли е ? Защото на мен ми прилича на изнудване!
  Предварително благодаря!
 • Здравейте,
  След като се изплати сумата по запора, съдебният изпълнител следва служебно да вдигне запора, като за целта трябва да изпрати съобщение до работодателя.
  Следва да имате предвид обаче, че в повечето случаи в изпълителния лист, респ. и в запорното съобщение са посочени и лихви, които не са в определен размер, а се начисляват за всеки ден забава до окончателното изплащане на задължението. Т.е. те не са фиксирани в запорното съобщение, а се определят чак при пълно погасяване на дълга. Поради това обикновено крайната сума по запора е по-голяма от тази, посочена в запорното съобщение.
  Отделно някои ЧСИ доначисляват такси, които взискателят не е заплатил, но според ЧСИ се дължат. Тези такси, ако не са заплатени от взискателя, не трябва да се заплащат от длъжника и не се включват в запора на заплатата.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте !
  Много изчетох по въпроса за запора върху заплата, но никъде не ми стана ясно, ако нямам възможност да погася сумата в този двуседмичен срок какво следва ? А тези пари, които ми одържат от заплатата те за погасяването на тази сума ли отиват ? (по този въпрос единственият отговор, който получих от офиса на ЧСИ, че те били като предпазна мярка) А като живея в жилището на родителите ми заедно с тях и детето ми и нямам нищо на мое име (даже и компютъра), но документите са в чужбина при брат ми, който ни ги е подарил, могат ли да опишат нещо ако евентуално дойдат ?
  Ами за сега това са ми въпросите, благодаря предварително.
  Поздрави,
  Мария Йорданова
 • Здравейте,
  По зкаон двуседмичният срок, който тече от получаване на поканата за доброволно изпълнение, е с оглед да даде на длъжника възможност да плати задълженията си добровлно. Ако не плати доброволно, съдебният изпълнител може да предприема действия по принудително изпълнение - запор, възбрана, опис, публична продан. Запорите и описите могат да се извършват и в срока за доброволно изпълнение, но в този срок не могат да се превеждат пари на взискателя.
  Удържаните по запора суми служат за погасяване на задълженията Ви по изпълнителното дело. От въпроса Ви не става ясно за която точно сума питате, визирайки "тази сума".
  Ако бъде извършен опис на движимото Ви имущество в жилището Ви, съдебният изпълнител може да опише Вашите вещи. В случай, че липсват сигурни данни за собствеността, се гледа владението. Презумпцията на закона е, че владелецът е и собственик на вещите. Тази презупмция може да се обори с всякакви доказателствени средства, като най-добре е да представите фактури, гаранционни карти, писмени договори и др. документи, за да докажете, че вещите не са Ваши. Ако не разполагате с такива документи, доказването може да стане и със свидетелски показания.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви за отговора сумата съм я сметнала горе-долу според заплатата и тя вече ми беше удържана макар да е все още двуседмичният срок за доброволно погасяване.
  Поздрави,
  Мария Йорданова
 • Здравейте,
  За много години пожелавам на всички, и много здраве и късмет на всички през всичките дни на новата 2015 г!
  Благодаря Ви за отговора Светослав Бацоев .Макар и като на неспециалист, благодаря Ви.
  Е, все пак бих се радвала, ако получа отговор и от специалист.Виждам, че отговарят на въпросите на дамата, която ги е задала след мен :)
  Ще съм благодарна г-н Йордан Костов, ако отразите и моето питане, и ми отговорите като експерт.И аз изчетох много неща в интернет, но бих искала Вашето мнение.

  С поздрави:
  Красимира
 • Здравейте, г-жо Руменова,
  Има различни мнения по въпроса дали изобщо трябва да Ви се удържа някаква сума.
  Според едно виждане трябва да Ви се удържа 1/3 от нетната заплата (която е 287.20 лв.) - ако сте без деца, т.е. 95.73 лв., а ако сте с деца, които издържате - трябва да Ви се удържа 1/4 от нетното възнаграждение, т.е. 71.80 лв.
  Според другото виждане изобщо не трябва да Ви се правят удръжки от заплатата, тъй като тя е под минималната работна заплата (която беше увеличена на 360 лв. от 01.01.2015 г.).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, г-н Костов!
  Пиша Ви с моя казус. Двамата със съпруга ми имаме по един кредит, но аз съм и съдлъжник на неговия. От известно време сме разделени и той намеква
 • Здравейте, г-н Костов!
  Пиша Ви с моя казус. Двамата със съпруга ми имаме по един кредит, но аз съм и съдлъжник на неговия. От известно време сме разделени и той намеква, че може да спре да си внася вноската. Работи за свое си ЕООД, но мисля, че през банковата сметка само си превежда осигуровките. Не зная по какъв начин си "дава" заплатата. Не всичките му приходи преминават официално, т.е. през банковата сметка.
  Разговарях с банката. Те ми казаха, че ако той не внася вноски, първо ще търсят него и ако не успеят да получат пари, ще търсят и мен. В случай, че се стигне до там, какво могат да ми удържат? Прочетох по-горе в зависимост от заплатите какво се удържа, но не успях да разбера взема ли се предвид това, че аз имам кредит (вноската по него е 300 лв), както и че живея под наем и плащам наем (350 лв). Кредита си го внасям на каса в банката, а не чрез удръжка от заплатата.
  След като той има ЕООД, не може ли да запорират неговата фирмена сметка, ако няма пари в личната сметка?
  Поздрави,
  Антония
 • Здравейте,
  Ако вноските Ви по кредита са по друг кредит, а не по този, заради който е образувано изпълнителното дело, тези вноски не са част от несеквестируемия доход. Същото се отнася и за наема. С други думи, работодателят трябва да удържи от заплатата Ви съответната част за запора, а от остатъка, който Ви предаде, ще трябва да погасявате кредитните си вноски и наема.
  Що се отнася до ЕООД, съдебният изпълнител няма право да запорира банковата сметка на ЕООД, освен ако ЕООД не е длъжник по изпълнителното дело. Но съдебният изпълнител може да наложи запор върху дружествения дял на съпруга Ви в ЕООД и да иска прекратяване на дружеството. Това обаче е друга процедура.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви за бързия отговор.
  Излиза, че дори да съм в най-горния доход по чл.446, то ако се удържа сумата над 600 лв, с останалите 600 лв не мога да си погасявам вноската по другия ми кредит и да си плащам и наема? Защото само те са 650 лв общо. Имам абсолютно официален договор за наем и платежни документи всеки месец за плащането му. И те са от няколко години, т.е. не са "изфабрикувани" в момента. Нищо от това ли не е в моя полза?
  За процедурата, за която споменавате - запор върху дружествения дял - при какви обстоятелства се извършва? След като той е кредитополучателя, първо ще си търсят парите от него - заплата и т.н. И ако няма, ще искат от мен или първо ще наложат запор върху дружествения му дял?
 • Здравейте,
  Както вече посочих, в несеквестируемия доход не се включват задълженията по други кредити и наеми. Ако обаче спрете да си плащате кредита, банката ще го обяви за предсрочно изискуем и тогава правилата на несеквестуруемостта ще важат и за него. По договора за наем обаче сигурно ще следва да напуснете жилището, затова най-добре да продължите да го плащате.
  Запорът на дружествения дял се налага от съдебния изпълнител, при който е образувано изпълнителното дело. Той изпраща запорно съобщение до Търговския регистър и запорът се вписва по партидата на дружеството. Кредиторът може да иска от съдебния изпълнител да го овласти да заведе иск срещу дружеството за неговото прекратяване, а ако бъде уважен този иск - следва ликвидация на дружеството.
  Тъй като сте солидарно задължена с Вашия съпруг, банката сама може да реши срещу кого да насочи изпълнението, т.е. не е длъжна да насочи изпълнението първо срещу имуществото на съпруга Ви.
  Съжалявам за неприятната ситуация.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте

  Здравейте г-н Костов имам следният въпрос:

  Съпругата ми преди да се омъжи за мен е била заставена от работодателят и да тегли кредит от нейно име като поръчители стават негови приятели. Договорът за кредита е у него.
  Кредитът е погасяван от него няколко години като внезапно е спрял погасяването на вноските и като титуляр моята съпруга получи призовка от съдия изпълнител за опис на имуществото. Нейният постоянен адрес е жилището на моите родители в което ние временно живеем поради липса на друго. Въпросът ми е дали този съдия има право да взима имуществото на родителите ми което на практика е непродаваемо понеже е на повече от 30 години и в такъв случай какво би било ответното действие на съдията след като се убеди че, няма да може да възстанови погасяването на кредита по този начин? Може ли да запорира моята заплата като неин съпруг? Въобще какво може да последва?

  Благодаря предварително!
 • Здравейте,
  Съдебният изпълнител няма право да описва и продава вещи, които не са на съпругата Ви. Отделен въпрос е как ще докаже тя кои точно вещи са нейни и кои - не са. По принцип ако няма сигурни данни за собственика (договори, фактури, гаранционни карти и др.), се приема, че собственик е този, който владее вещта. Затова най-добрата защита е съпругата Ви да не присъства при описа - тъй като в този случай няма как да се установи, че тя владее тези вещи. Добре е и да намерите някакви фактури или гаранционни карти за вещите, за да се види, че са закупени на името на родителите Ви.
  Съдебния изпълнител не може да запорира заплатата Ви, тъй като не сте длъжник по кредита.
  На въпроса Ви какво може да последва ми е трудно да Ви отговоря, тъй като касае бъдещето. Общо взето - запор на заплатата на съпругата Ви, запор на банковите й сметки, запор на автомобила й и недвижими вещи - ако има такива. Друго няма какво да й се случи.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, г-н Костов

  Благодаря за информацията!
  По отношение на този проблем бих искал да ви попитам ако управителя на банката върне делото таксите за частният съдебен изпълнител трябва ли да се покриват?
  Понеже разбирам че съпругата ми по никакъв начин не могат да и отнемат каквото и да е било понеже на практика тя няма нищо на нейно име но ще има лошо кредитно досие и евентуално обмислям среща с поръчителите с цел взимане на най доброто решение за всички страни!

  Благодаря предварително за отнето ви време!

  Поздрави, Росен Желязков
 • Моля уточнете какво имате предвид под "управителя на банката върне делото".
  В какъв смисъл да "върне" делото?
 • Имам в предвид управителя на банката от която е теглен въпросният кредит.
  Ако се насро
 • Имам предвид че ако се насрочи среща между управителят на банката от която е теглен въпросният кредит и поръчителите с цел кредита да се върне от съдия изпълнителя обратно към банката за погасяване. Таксите за съдия изпълнителя ще трябва ли да се покрият?
  Силно се надявам да съм ясен тоя път.
 • Здравейте, осигурявам лице което получава чисто месечно възнаграждение 295.34 лв. и удържам в продължение на 1 год. сума от 45.00 лв. по два запора - 22.50 лв. Миналата седмица пристигна трето запорно съобщение от трети ЧСИ. Свързах се с кантората да попитам как се процедира в случая понеже лицето получава след удръжката на първите два запора 250.34 лв. дали е удачно да удържам и по третия запор, на което ми беше отговорено че това е счетоводен въпрос и не могат да ми дадат никаква информация. Лицето има едно дете на 10 год. Ако някой може да ми даде отговор ще съм много благодарна.
 • Здравейте,

  На третото ЧСИ пращате официално писмо, че признавате взимането за основателно, но вече има други взискатели /ЧСИ-та/ към длъжника посочвате им данните и те си се разбират какво да правят.
 • Благодаря Ви за бързия отговор.
 • Здравейте г-н Костов

  Отново ще ви припомня случаят на съпругата ми с няколко изречения и съответно ще ви задам въпросът който силно ме интересува.
  Съпругата ми е теглила кредит понеже шефът и я заставил и съответно е усвоил парите и е спрял да погасява вноските. Поръчителите са подали жалба за давност и вече не са под отговорност. Посъветваха ме следното:
  1. Жалба до съда за спиране на изпълнителното дело и да се иска прекратяването му по давност
  2. Ако не се спре делото ще бъде насрочен опис на движимото имущество след което ще се доказва това от описа дали е ваше или не

  Въпросът ми е има ли давност изискването на този кредит и съответно какъв е периодът?
  Евентуално ако съпругата ми си смени адресната регистрация там ли ще правят опис? Понеже живеем в жилището на родителите ми а аз не искам да ги притеснявам с грешките на съпругата ми по време на моминските и години.
 • Здравейте !
  Имам проблем и искам съвет от вас.
  Проблема е следния , скоро получих докумет в който пише че съм осъдена да заплатя на частно лице 1400лв.,вчера отидох до банката в която имам сметка и се оказа че частен съдя изпълнител е блокирал сметката ми и дължа сумата от 2361.73лв., за мой късмет нямах никакви пари в тази сметкано проблема е тук че на тази сметка получавам детските си добавки , от следващия месец и обезщетение за безработна в размер на не повече от 200лв, а от Юли месец и майчинство.
  Въпроса ми е ще мога ли да си тегла детските надбавки,обезщетението и майчинството и дали евентоално могат да ми ги вземат тези пари или процент от тях ?
 • Здравейте, г-н Желязков,
  Във връзка с Вашия въпрос относно възражение за погасителна давност, съществува трайна и задължителна съдебна практика, че съдебният изпълнител не е компетентен да се произнася по въпроса за давността на задълженията и длъжникът трябва да предяви възраженията си по съдебен ред, по-конкретно - по чл. 439 от ГПК. Затова съпругата Ви може да заведе дело срещу кредитора, с което да доказва, че не дължи сумите поради изтекла погасителна давност и да иска от съда да постанови спиране на изпълнителното дело. Но това може да стане само по съдебен ред.
  Давността е 5-годишна, но се прекъсва с образуване на исково, заповедно или изпълнителното дело, както и с предприемане на принудителни действия срещу нея.
  Във връзка с втория Ви въпрос - при описа съдебният изпълнител може да описва вещите само на съпругата Ви. Затова той трябва да прецени всички налични доказателства. Обикновено се представят фактури, гаранционни карти и др. писмени доказателства, доказващи, че движимите вещи са собственост на друго лице - в случая на родителите Ви.
  Ако не са налице писмени документи, съдебният изпълнител взема предвид факта на владението, като може да вземе предвид и свидетелски показания на живущи на адреса и на съседи. Обикновено факта, че тя живее в това жилище е индиция, че владее вещите, но все пак преценката е конкретна - кои точно вещи владее тя и кои - родителите Ви.
  Най-добре е при описа тя да не присъства и да твърдите, че не живее в жилището. Тогава съдебният изпълнител трудно ще установи, че тя владее вещите.
  Обикновено длъжниците просто не отварят на съдебния изпълнител, ако дойде.
  При всички положения родителите Ви могат да обжалват описа, но след извършването му.
  Поздрави,
  Йордан
 • Здравейте, г-жо Босева,
  Вашите вземания за детски надбавки са несеквестируеми и не могат да се запорират. Този факт обаче трябва да бъде доказан пред съдебния изпълнител, като обикновено се представя извлечение от банковата сметка или удостоверение от институцията, която изплаща детските надбавки, което удостоверява, че по тази банкова сметка се превеждат тези детски надбавки. Тогава съдебният изпълнител трябва да вдигне запора.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,ЧСИ ми изпрати писмо за запор вав работата.както следва по запорното писмо трябва да ми отдаржат половината заплата от работата ми отдаржаха половината заплата парите са преведени на ЧСИно тои ми е на правил и запор на банковата смедка по която ми превеждат заплата и от там ми отдаржа и другата половина.сварзах се сас него и ми каза да извлеча от банката 6-7месеца на зад преводите по смедката да е сигорен че ми превеждат заплата по нея направихго и мо отнесох справката и каза че ше ми дигнат запора.но мина вече седмица аз немога да си свема нито стотинка от парите и неми дигат запора какво да правя
 • Здравейте г-н Костов,имам съдебно изискуем заем,аз съм пенсионерка по болест с пенсия от 133лв,синът ми е поръчител и на него удържат от заплатата му 1/3,работодателят му превежда тази сума на съдия изпълнителя,но парите му минават през банка и от там му казват ,че и те имат писмо и превеждат някаква сума,и ние не знаем каква,от два месеца е получил само 130 лв,,,,,,моля от отговорете ми какво да правим,,,,,,,,,,,,,,Аз от 3 дни съм на работа,и на мен ли ще удържат тъй като съм титоляр на заема,освен това имам и запор върху земята наследствена от майка ми,3,5дк.Съдия изпълнителя е ходил и на село да опише имота и на баща ми,който е още жив.Моля посъветвай те ни какво да правим,на месец живеем двамата само с моята пенсия и неговите пари,които са за месец около 100лв,Предварително благодаря и чакам бърз отговор,на ръба на отчаянието сме.
 • Здравейте, г-жо Любенова,
  Съдебният изпълнител законосъобразно е наложил запор върху трудовото възнаграждение на сина Ви, но по този запор може да му се удържа само тази 1/3, която работодателят му превежда на съдебния изпълнител.
  По отношение на останалата част от неговото трудово възнаграждение, което се превежда по банковата му сметка, то е несеквестируемо и не подлежи на запориране. За целта той трябва да поиска от съдебния изпълнител да вдигне запора върху банковата му сметка, като представи доказателства (удостоверение от работодателя или от банката), че по тази банкова сметка получава трудовото си възнаграждение.
  Най-вероятно и на Вас ще запорират заплатата, но ако запорират и банковата Ви сметка, това ще е незаконосъобразно, ако по нея получавате само заплатата си.
  По отношение на описа на имота - не давате достатъчно информация - може би имотът е бил съпружеска имуществена общност между майка Ви и баща Ви и всъщност съденият изпълнител описва Вашата част от този имот, която Вие сте наследили от майка Ви?
  Трябва да уточните този въпрос, като за целта питайте самия съдебен изпълнител или се обърнете към адвокат, който да прегледа документите.
  По отношение на Вашата пенсия - ако е под минималната работна заплата, тя не подлежи на запориране.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте господин Костов,
  Получавам нето 397 лв и от тях имам удръжки 50 лева по изпълнително дело към ЧСИ.Получи се още едно запорно съобщение.Каква сума от остатъка от 347 лева може да се удържа ? Благодаря предварително.
 • Здравейте аз имам следният въпрос имам един ипотечен кредит(кредит срещу имот)който погасявам редовно имам и един запор от кредисимо,а днес разбрах че и от друга финансова институция,въпроса ми е до колко запора могат да се направят и имат ли това право при положение,че вече имам един такъв.Осигуряват ме на 500 лева без деца съм колко могат да ми вземат,в момента ми се удържа по 75 лева това ще се промени ли за напред,и имат ли право да ми описват имущество при положение,че ми се удържат пари.Благодаря Ви предварително
 • Здравейте, г-н Орешков и г-жо Сугарева,
  Несеквестируемата част от заплатата винаги е една и съща, независимо колко запора са ви наложени.
  Затова при налагане на втория запор работодателят не следва да Ви удържа по-голяма част от заплатата, респ. не следва да се намалява тази част, която Ви се превежда.
  По отношение на описа на имущество - да, имат право да Ви описват движимо и недвижимо имущество, независимо че имате запор на заплатата.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря ви за бързият отговор,другият ми въпрос е имат ли право другите съдия изпълнител да предяви претенции към имуществото.Това предполагам е последната крачка и е до това как ще се договорим с съдия изпълнителя.
 • Благодаря ви за бързият отговор,другият ми въпрос е имат ли право другите съдия изпълнител да предяви претенции към имуществото.Това предполагам е последната крачка и е до това как ще се договорим с съдия изпълнителя.
 • Здравейте! Имам следния въпрос: може ли да се наложи запор върху командировъчни освен върху трудовото възнаграждение?
 • Здравейте, г-жо Сугарева,
  Всеки един съдебен изпълнител може да извърши опис на секвестируемите Ви движими вещи, но само първият СИ може да ги продава. Следващите СИ също могат, но след изрично разрешение от съответния районен съд (чл. 473, ал. 2 от ГПК).

  Г-жо Николова,
  Според мен не може да се налага запор върху командировъчните, но няма пречка да се наложи запор върху банковата сметка, по която се получават, ако бъдат преведени по банковата Ви сметка.
  Командировъчните не са част от трудовото възнаграждение и не са "друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател" по смисъла на чл. 512, ал. 1 от ГПК.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, съкратиха ме по чл.328 ал.1 т.2 от Кодекса на труда. Измина 1 месец и фирмата ми изплати обезщетение по чл.221 ал.1 т.1 от КТ.
  Въпроса ми е имат ли право да ми удържат пари за запор към ЧСИ върху това обезщетение ?
  В запорното съобщение пише , че се налага запор върху всяко възнаграждение за труд. ЧСИ е уведомен с писмо /още в деня на прекратяване на договора ми /че вече не работя във фирмата, поради съкращавне на щата.
 • Здравейте,сина ми има кредит,на който аз съм гарант.Не си е плащал вноските и ми направиха запор върху заплатата.Имам ипотечен и потребителски кредит,от банките ми казаха,че сметките са запорирани.Взех извлечения и ги изпратих на ЧСИ ,за да види ,че това са кредитни сметки.Говорих по телефона с юристконсулта на институцията направила ми запора,но той отказва да вдигне запора,макар че работодателя ми вече ми удържа от заплатата и превежда парите по дълга.
  Дори да си внасям парите по кредитите ,те няма да отиват там,а към институцията направила запора т.е. няма да мога да си обслужвам кредитите.
  Правилно ли е становището на юристконсулта,при положение ,че съм представила документ,че това са кредитни сметки?
  Благодаря Ви предварително за отговора.
 • Здравейте,
  Въпросът, който задавате, не е никак лек. Сметката, по която си плащате кредита, не би следвало да подлежи на запориране, защото по нея Вие не получавате суми, а само внасяте. С други думи, по нея Вие нямате вземане, а само задължения. Запор се налага само върху Ваши вземания.
  Независимо от това обаче банките налагат запори и върху тези сметки, за да се презастраховат. Особено ако се касае за кредитни карти, от които можете да теглите суми до определен лимит. ЧСИ пък ще Ви каже, че не разполага с информация за Вашите сметки и всъщност банката блокира сметките. Попадате в омагьосан кръг, от който не можете да излезете.
  Решението е в две насоки:
  1. Да представите доказателства на ЧСИ, че тази сметка е кредитна и по нея не получавате суми, а само внасяте. Трябва да представите договора за кредит и да го приложите с молба на ЧСИ.
  2. Да говорите с банката да Ви открие друга сметка, по която да плащате и която да не подлежи на запориране. Или да плащате кредита си в брой в банката.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Г-н Костов благодаря за отговора.
  Изпратила съм необходимите документи за доказване,че сметките са кредитни и ЧСИ е съгласен да вдигне запора върху тях.Проблема е ,че юрист консулта на
  Профикредит отказва да даде съгласие и всъщност те са запорирали сметките.Без съгласие от тяхна страна ЧСИ не може да ги отблокира.
  Има ли някакъв член от ГПК ,който да е в моя полза и да го използвам в този случай?
  Поздрави,
  Нели Божинова
 • Здравейте,
  ЧСИ може да вдигне запора и сам, без съгласието на Профикредит. Просто се оправдава с тях.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора.Тогава ще разговарям отново с ЧСИ и ще бъда по-настоятелна.

  Поздрави,
  Нели Божинова
  • 27 Apr 2015 14:23
  • Андриян Бодуров (Потребител)
  • Компания: Професионална Гимназия по Битова Техника-Пловдив
  • 0
  Здравейте,
  В момента заплатата ми е малко под 1200 лв. През юни, юли и август ще е около 650 лв. Имам едно дете под 18 г Със съпругата ми не сме разведени. Тя живее при майка си в жилище, което е и частично нейно
  (по наследство) . Жилището в което живея аз е собственост на родителите ми. Имам на свое име само един лек автомобил.
  Очаквам да ми бъдат предявени искове за запор на заплатата от няколко места. Сумите са от 1000, 3000 и две по 15 000 лв. Разбрах, че повече от един запор не може да бъде наложен.
  1. Има ли някакъв ред по който се налагат вземанията (кой запор първи, кой втори и т.н.)? Какво става с останалите суми които дължа? Ред ли чакат или...
  2. Съпругата ми дължи ли нещо?
  3. Могат ли да бъдат предявени претенции към жилището на родителите ми?
 • Здравейте,
  Не е вярно, че повече от един запор на може да бъде наложен върху заплатата Ви. По всяко изпълнително дело ще Ви бъде наложен отделен запор.
  Обаче размерът на несеквестуриемата част от заплатата Ви не може да бъде под определения в закона минимум, т.е. колкото и запори да имате, частта, която ще Ви бъде удържана, винаги е една и съща, а именно - 1/3 - ако заплатата Ви е 650 лв.
  Редът на запорите зависи от това кой кредитор първи е образувал изпълнително дело, респ. кой съдебен изпълнител първи е наложил запор на заплатата Ви.
  Останалите суми, които дължите, ще могат да бъдат събирани от другото Ваше секвестируемо имущество, доколкото притежавате такова.
  2. Ако съпругата Ви не е длъжник по тези кредити, тя не дължи нищо.
  3. Не, жилището на родителите Ви е тяхна собственост и тъй като те не са длъжници, то не може да бъде обект на принудително изпълнение. В такова ще се превърне едва, когато някой от тях почине и Вие наследите съответната част от жилището.
  Поздрави,
  Йордан Костов
  • 28 Apr 2015 14:45
  • Андриян Бодуров (Потребител)
  • Компания: Професионална Гимназия по Битова Техника-Пловдив
  • 0
  Здравейте,
  Извинете ме, но имам още няколко въпроса!
  1. Сумата, която биха ми удържали няма да удовлетвори никого. Ще ми вземат колата (ако не се оттърва от нея преварително). Това означава ли, че останалите кредитори ще чакат ред? Ако ,,да"- върху тези суми ще се трупат ли допълнителн лихви?
  2. Ще трябва ли да представям някакви документи, за да доказвам, че аз не съм собственик на жилището?
  3. Ако ми запорират всички налични сметки, а аз открия такава в някоя друга банка, ще има ли автоматично запор върху нея или тези сметки се заявяват по определен ред?
  4. Ако по новооткрита сметка ми бъдат преведени пари, кой от кредиторите и какви претенции може да има върху тях?
  Още веднъж БЛАГОДАРЯ!
 • Здравейте,
  1. Запорите се налагат по реда на постъпването им при работодателя. Има становище на Камарата на ЧСИ, че ако има няколко запора от няколко ЧСИ, работодателят изплаща удръжката на първия наложил запора ЧСИ и уведомява следващите ЧСИ, които могат да се присъединят по изпълнителното дело на първия ЧСИ и при него ще се извърши разпределение на сумите съобразно размера на вземанията и привилегиите на всеки кредитор.
  Ако задълженията Ви са лихвоносни (защото не всички са), лихва се начислява до окончателното изплащане на задължението.
  2. Не, това е работа на ЧСИ. Само ако ЧСИ наложи по погрешка възбрана върху имота, само тогава трябва да доказвате, че имотът не е Ваш.
  3. По принцип банката трябва да наложи запор и върху новооткритата банкова сметка, но не всички банки го правят.
  4. Претенциите на кредиторите ще са по реда на налагане на запорите. Банките почти винаги изпълняват запорите върху банковите сметки по реда на налагането им.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  Солидарен длъжник съм по кредит на колежка, чийто вноски е просрочила около 6 мес. /Профикредит/. Днес ме уведомиха по телефона, че ще образуват изп. дело ако не се внесат пари, отказах вноска защото веднъж вече направих такава и в резултат длъжника си живя необезпокояван известно време:) Междувременно останах без работа, доход ми е инвалидна пенсия под МРЗ. Кредитополучателя обаче си е жив и здрав и работи на тр. договор. Въпросите ми са два:
  1. Ще търсят ли първо нея като титуляр на кредита или ще поделят исканата сума между двете ни без оглед на това кой се е ползвал от него
  2. Ясно, че ще се стигне до запор на сметки, инвалидната пенсия мога да докажа като несеквестируема но имам кредитна карта по която даже още пари дължа, от нея може ли да се удържа при наложен запор или банката го приема като задължение към нея /каквото всъщност според мен е/. Че и овърдрафт имам върху пенсията. Въпросът ми е тези суми секвестируеми ли са
  Благодаря предварително
 • Здравейте,
  1. При поръчителство за чужд кредит възниква солидарна отговорност между кредитополучателя и поръчителя. Това означава, че кредиторът разполага с възможност да насочи принудителното изпълнение срещу имуществото на всеки един от двамата длъжници, без да спазва някакъв ред, т.е. без да "търси" първо кредитополучателя и чак след това поръчителя.
  2. Банката най-вроятно ще запорира крадитната Ви карта, което ще Ви попречи да си плащате кредита, затова би било добре да говорите с банката още отсега за друг вариант за плащане на кредита. Задълженията към банката не са несеквестеруеми, тъй като не са вземания, а задължения, несеквестируеми са само вземанията за пенсия и заплата.
  Следва да имате предвид, че Профикредит няма право директно да образува изпълнително дело срещу Вас, а следва да мине първо през съдебна процедура. По принцип Профикредит използват т.нар. заповедно производство, при което съдът издава заповед за изпълнения, тя Ви се връчва и Вие имате право да възразите в 2-седмичен срока, а само ако не възразите се издава изпълнителен лист. Ако възразите, Профикредит ще трябва в 1-месечен срок да заведат иск срещу Вас и ще трябва да доказват претенцията си спрямо Вас по съдебен ред. Това обаче ще Ви натовари с допълнителни разноски за водене на делото.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много благодаря за отговора защото от банката ми отговориха "предполагам че няма да имате проблем с кредитната карта" каквото и да значи това. Посетих офис на Профикредит за да поискам копие от договора, поискаха ми 60лв такса което ми се струва меко казано брутално, та това е документ с моя подпис защо трябва да плащам за него. Намерението ми е да възразя заповедта за изпълнение но не знам може ли да е основание това, че не ми предоставят копие от договора както и това, че кредитополучателя може да е правил промени за които аз не знам. Сключено е например извънсъдебно споразумение /по техни думи в тел. разговор/ за което аз не знам и не знам какви са условията по него. Не съм сигурна и дали е трябвало да бъда одобрена за солидарен длъжник т.к. към момента на сключване на договора съм била на временен ТД по заместване до завръщане на титуляра т.е не е спазено едно от условията им "при доходи от трудово, гражданско правоотношение или пенсия, срокът на получаване
  на дохода трябва задължително да покрива срока на договора за заем." Пенсията ми е пожизнена но е 193лв според тях може да не са ми проблем 65лв месечна вноска но според мен са проблем и то жизненоважен без да преувеличавам.
 • Излезе решението по тълкувателно дело 2/2013 ОСГТК - http://www.vks.bg/Dela/2013-02-%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A-%D0%A2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

  Доколкото разбрах от прочетеното, несеквестируемият минимум се определя абсолютно - до размера на минималната работна заплата, която от 01.07.2015 г става 380 лв. Честито на тези които имат запори :>
 • Взимам пенсия 615 лв, от която ми удържат 300 лв. Тъй като минималната заплата вече е 380 лв., не следва ли да ми удържат 235 и да получавам 380 лв. Какво следва да направя по въпроса ? Благодаря Ви предварително !
 • Здравейте,
  Следва да пуснете молба до НОИ за преизчисляване на удръжките по запора на пенсията Ви, като се позовете на новото Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по т.д. 2/2013 г. на ВКС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте г-н Костов,
  Бях подведен да стана поръчител от близки, сега имам запор от ЧСИ - 1/4 от заплатата ми която е 290 лв след данъци. Видях, че е влязло в сила тълкувателното решение относно - несеквестируемият минимум/миним. раб. заплата/. Въпросът ми е: Какво трябва да направя за да падне този запор?
  Да се обърна към работодателя ми, който праща тези пари в сметката на ЧСИ.
  Или към ЧСИ, трябва ли някакви документи да предам на ЧСИ, питам защото правят всевъзможни спънки, в крайна сметка след като излезе тълкувателното решение не трябвали самият ЧСИ да вдигне запора, т.с да спази закона. Та какво да направя според Вас? Благодаря!
 • Здравейте,
  Няма как да "падне" запорът, но работодателят Ви трябва да спре да Ви удържа от заплатата. За целта той трябва да изпрати писмо на ЧСИ, с което да го уведоми какъв е размерът на нетното Ви възнаграждение и че във връзка с тълкувателното решение спира удръжките от заплатата Ви.
  ЧСИ не е длъжен да вдига запора, но не може да прави удръжки от него.
  Имайте предвид, че ако въпреки това работодателят Ви продължи да прави тези удръжки, това означава, че не Ви изплаща цялото трудово възнаграждение, както изисква законът, и можете да го съдите за направените удръжки от заплатата, както и да прекратите трудовия си договор без предизвестие, т.е. незабавно.
  Ако работодателят Ви продължи да прави удръжки към ЧСИ, можете да се позовете на тълкувателното решение пред ЧСИ и да си ги искате обратно от него.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте г-н Костов,
  Имам запор на заплатата и отделно имам още един запор за неплатени данаци,мога ли в този случай да си продам къщата.Запора на заплатата ми е за кредит,ако си платя данаците ще мога ли да продам къщата.Предварително ви благодаря за отделеното време.
 • Здравейте, г-н Великов,
  Ако къщата Ви не е възбранена от съдебен изпълнител или от публичен изпълнител към НАП или общината, няма проблем да я продадете. Само че кредиторът, който е запорирал заплатата Ви, ще може да иска от съда продажбата да бъде обявена за недействителна по отношение на него. В този случай несеквестируемостта върху нея /ако е единственото Ви жилище/ отпада.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте! Имам нужда от помощ...
  Баща ми е поръчител по заем и от няколко години му спират пари от заплатата.
  Той е с диабет и има решение от телк с 56% от което взима пенсия по болест 240 лева.
  Сега началникът му е решил да намалява персонала и си е харесал баща ми. Има много странен метод за уволнения... човек,който е работил във фирмата като механик го е преназначил на мияч на гуми и коли с цел той да се откаже сам и да напусне. Сега иска да използва същата схема от механик баща ми да го изпрати като чистач и да го пречупи психически и да си тръгне по собствено желание вместо да го съкращава и да му плаща пари. Може ли да го направи това? Как може да си търсим правата по закон? Може ли да откаже преназначаване и да си остане на същата длъжност или в другия случай съкращаване и борса?
  Ако остане без работа ще му спират ли пари от пенсията за заема?
  Има ли закон с който диабет и артериална хипертония, глаукома и стенокардия които ги има баща ми да не може да го уволнят? Моля за съвет... извинете за правописа много съм разтревожена...
  Кристина
 • Здравейте,
  Болестите, при наличието на които работодателят не може да уволни работника без съгласие на ТЕЛК и Инспекцията по труда, са описани в НАРЕДБА № 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА. Те са:
  1. исхемична болест на сърцето;
  2. активна форма на туберкулоза;
  3. онкологично заболяване;
  4. професионално заболяване;
  5. психично заболяване;
  6. захарна болест.
  Не знам за другите болести, тъй като нямам медицинска компетентност, но за диабета е видно, че е включен в този списък, поради което работодателят не може да уволни баща Ви.
  Работодателят няма право и да променя едностранно характера на работата, тъй като това би било едностранно изменение на трудовото правоотношение, което законът позволява само в определени случаи, като този не е сред тях.
  Баща Ви може да се обърне към инспекцията по труда или да заведе иск срещу работодателя Ви по съдебен ред.
  Не съм много сигурен дали в случая е налице дискриминация, но ако е така, той може и да се обърне към Комисията за защита от дискриминация.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  получих от ЧСИ покана за доброволно изпълнение, като
  имам наложен запор на заплатата, както и възбрана и насрочен опис на МПС.
  За описа на автомобила има насрочена дата и час - място където ще се извърши този опис - НЕ. Автомобила е на съпруга ми (придобит по време на брака), на практика 1/2 от него е моя собственост. Може ли ЧСИ да изземе автомобила и какво би могло да се случи с него? Къде се предполага че ще бъде извършен описа - трябва да закарам колата при ЧСИ или да стои в къщи?

  Съпругът ми има малък депозит в банка, може ли ЧСИ да наложи запор върху тази сума след като изпълнителният лист е издаден срещу мен.

  Ще бъда благодарна ако получа отговор

  Поздрави
  Е. Славчева
 • Здравейте,
  и така тълкувателното Решение е факт.
  Сега следва един много спорен въпрос. В продължение на 3 години - от 2012 до 2015 г. работодателят ми удържаше 1/3 от заплатата, която беше до 600 лв. и превеждаше сумата на ЧСИ. Сега според решението не е трябвало да ми удържат 1/3 от цялата сума, а само над минималната работна заплата.
  И въпроса:
  Кой трябва да ми възстанови неправомерно удържаните ми пари и как?
 • Здравейте,
  Поръчител /солидарно отговорен/ съм по кредит, който е изтеглен 2002г., кредитополучателя спира да обслужва кредита си още 2004г.. Банката е образувала изпълнително дело и е наложила запор на трудовото възнаграждение, но само на единия от тримата съдлъжници /поръчители/ т.к. другите нямат доходи. Общия дълг към банката е с приблизителен размер от 9000лв. + неол.суми и разноски на ЧСИ по Тарифата приблизително 4000лв., към момента от тази сума аз съм изплатил 5900лв./сумата е изплатена с прекъсвания считано от 2007г. насам/ има малко вноски и от основния кредитополучател.
  Въпросите ми са:
  1. Има ли някаква давност за погасяването на този кредит?
  2. Има ли някаква възможност към настоящия момент въпреки, че дълга все още не е изплатен изцяло да предявя по същия ИЛ към останалите поръчители иск за сумата, която съм надвнесъл, защото както следва 9хил.+4хил.=13хил./4=3250лв., а аз съм внесъл 5900лв. и продължават само от мен да събират вземането?
 • Здравейте,
  Г-жо Славчева,
  Съдебният изпълнител има право да запорира МПС, но може да продаде само 1/2 идеална част от него. ЧСИ може да продаде и цялото МПС, ако съпругът Ви се съгласи, като в този случай той ще получи 1/2 от продажната цена, получена при публичната продан. Имайте предвид, че той може да обжалва действията на ЧСИ, вкл. и за това, че не е бил уведомен за описа и публ. продан. Той може и да участва на публ. продан и да придобие цялото МПС, като в този случай МПС става изцяло негова собственост.
  По отношение на мястото за извършване на описа - в Поканата за доброволно изпълнение трябва да е посочено мястото на описа. В случая ЧСИ е извършил нарушение, Вие няма как да предполагате къде ще се извърши описа.
  Относно влога на съпруга Ви - ако съпругът Ви не е длъжник, ЧСИ не може да насочва изпълнението срещу него.

  Г-н Митев,
  Можете да заведете иск за вреди срещу ЧСИ, но към датата на налагане на запора тълкувателното решение не е било факт, поради което няма как да докажете неговата вина.
  Можете да водите и иск срещу кредитора за неоснователно обогатяване, но пък от друга страна Вие така или иначе ги дължите тези пари.
  По принцип тълкуването на закона има действие от влизане в сила на закона (чл. 51, във връзка с чл. 51 от Закона за нормативните актове), но само когато тълкуването е направено от органа, който го е издал, който в случая е Народното събрание (т.нар. "автентично тълкуване"). В случая обаче тълкуването не е направено от Народното събрание, а от ВКС, който е орган на съдебната система. Неговите тълкувателни решения са задължителни на основание чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт. ЗСВ не предвижда някакви особени правила относно действието на тълкуването във времето, следователно то се прилага занапред, т.е. считано от постановяването му. Тълкувателното решение не е закон и не може да преурежда наново с обратна сила минали правоотношения.
  По мое лично мнение разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ противоречи на конституцията, тъй като България е парламентарна република и само Народното събрание има право да твори законите и да осъществява автентично тълкуване, а ВКС на практика изземва законодателни правомощия, с каквито не разполага. Но това е мое лично мнение.

  Г-н Поаро,
  1. По принцип общата давност е 5-годишна, а за лихви и неустойки - 3 години. Давността обаче се прекъсва с всяко принудително действие по събиране на вземането - запор, опис, публична продан.
  Преди постановяването на тълкувателното решение от 26.06.2015 г. по т.д. 2/2013 г. на ВКС съдилищата прилагаха едно старо тълкувателно постановление 3/1980 г., съгласно което давността се прекъсва с образуване на изпълнителното дело и не тече, докато не се прекрати изп. дело. Сега обаче ВКС дава ново тълкуване на закона и приема, че образуването на изп. дело не спира давността (така е и написано в закона), а само се прекъсва със запор, опис или публ. продан.
  При това положение Вие можете да се позовете на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК и ако взискателят не е поискал извършване на действия спрямо Вас в продължение на 2 години, можете да искате прекратяване на изпълнителното дело. Ако от запора на трудовото възнаграждение са минали повече от 5 години, вземането е погасено по давност.
  2. Чл. 429, ал. 1 от ГПК предвижда, че поръчителят, който е платил дълга, може да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист. Приемството, съответно плащането от поръчителя, се установява с писмени доказателства. Редакцията на текста на закона е такава, че можете да встъпите в правата на кредитора срещу другите длъжници едва след изплащане на цялото задължение. Няма нужда да ги съдите и да вадите нов изпълнителен лист, но внимавайте след последната вноска да не се прекрати изпълнителното дело, защото в този случай ще трябва да ги съдите.

  Поздрави,
  Йордан Костов


 • Благодаря за отговора к-н Костов.
  А дали съществува възможност работодателят ми да не превежда запора, до изравняване на тази разлика.
 • Здравейте, г-н Митев,
  Работодателят Ви няма право да извършва прихващане от Ваше име, поради което е длъжен да превежда по запора.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря ви г-н Костов за изчерпателния отговор.
 • Здравейте,

  след публикуването на ТР №2/2013 на ОСГТК към ВКС, с което би трябвало да се уеднаквят практиките при изчисляване на дробната част от трудовото възнаграждение, която следва да бъде удържана при наложен запор, нещата отново си остават в ръцете на счетоводството. При мен случаят е следния:

  Наложен ми е запор на трудовото възнаграждение, като в случая попадам в ал.1, т.1 на чл 446 от ГПК. - 1/3 от трудовото ми възнаграждение. Въпреки че още от влизането в сила на този запор, изразих становище, че не е правилно разграничаването на на трудово възнаграждение и пенсия, от счетоводството прецениха, че сумата, която ще ми удържат е именно 1/3, без да се съобразяват с несеквестируемостта на МРЗ. Тъй като в онзи момент имаше две практики при изчисляване на въпросната дробна част, оспорването на тяхното решение щеше да е трудно, а и би зависело до голяма степен от личните субективни разбирания на състава, който евентуално би разгледал исковата ми молба. Именно поради тази причина радостно приех, а вярвам и не само аз, публикуването на въпросното ТР на ВКС. Да, обаче...

  Дали вродената неспособност на въпросният счетоводител или наглото и своеволно държание на ЧСИ-то, с което принуждава колегите от счетоводството да упражняват тази порочна практика - редуциране на сумата по удръжка, съобразена с решението на ВКС - НЯМА!

  От счетоводството ми обясняват, че на тях са им казали да продължават да удържат същата сума както до сега, инак - щели да бъдат глобени със суми от 600 до 1200 лв?!

  Та, въпроса ми е: Погледнато обективно - аз не мога да имам претенции към ЧСИ-то, поради простата причина, че в запорното съобщение ясно е написано "при спазване на правилата по чл. 446 от ГПК", което прехвърля отговорността към счетоводството. От друга страна, както вече споменах, ТЯ просто или не желае или не умее да мисли, и не иска да разбере, че съобразявайки се със ТР №2/2013, не нарушава разпоредбите на чл 446 от ГПК.

  Как бих могъл да процедирам за да бъде удоволетворено искането ми за съобразяване с въпросното тълкувателно решение (по смисъла на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, който до някаква степен може да смятам и за противоконституционен), без да навредя или да влизам в остра конфронтация с колегите от счетоводният отдел?

  Да заведа иск (чл. 124 ГПК, вр. чл. 45 ЗЗД)?

  Извинявам се за дългите обяснения, но по никакъв начин не искам да влизам в разпри с колегите, въпреки че това май е единственият начин да бъдат вразумени.

  Поздрави,

  А. Енчев

 • Здравейте,

  след публикуването на ТР №2/2013 на ОСГТК към ВКС, с което би трябвало да се уеднаквят практиките при изчисляване на дробната част от трудовото възнаграждение, която следва да бъде удържана при наложен запор, нещата отново си остават в ръцете на счетоводството. При мен случаят е следния:

  Наложен ми е запор на трудовото възнаграждение, като в случая попадам в ал.1, т.1 на чл 446 от ГПК. - 1/3 от трудовото ми възнаграждение. Въпреки че още от влизането в сила на този запор, изразих становище, че не е правилно разграничаването на на трудово възнаграждение и пенсия, от счетоводството прецениха, че сумата, която ще ми удържат е именно 1/3, без да се съобразяват с несеквестируемостта на МРЗ. Тъй като в онзи момент имаше две практики при изчисляване на въпросната дробна част, оспорването на тяхното решение щеше да е трудно, а и би зависело до голяма степен от личните субективни разбирания на състава, който евентуално би разгледал исковата ми молба. Именно поради тази причина радостно приех, а вярвам и не само аз, публикуването на въпросното ТР на ВКС. Да, обаче...

  Дали вродената неспособност на въпросният счетоводител или наглото и своеволно държание на ЧСИ-то, с което принуждава колегите от счетоводството да упражняват тази порочна практика - редуциране на сумата по удръжка, съобразена с решението на ВКС - НЯМА!

  От счетоводството ми обясняват, че на тях са им казали да продължават да удържат същата сума както до сега, инак - щели да бъдат глобени със суми от 600 до 1200 лв?!

  Та, въпроса ми е: Погледнато обективно - аз не мога да имам претенции към ЧСИ-то, поради простата причина, че в запорното съобщение ясно е написано "при спазване на правилата по чл. 446 от ГПК", което прехвърля отговорността към счетоводството. От друга страна, както вече споменах, ТЯ просто или не желае или не умее да мисли, и не иска да разбере, че съобразявайки се със ТР №2/2013, не нарушава разпоредбите на чл 446 от ГПК.

  Как бих могъл да процедирам за да бъде удоволетворено искането ми за съобразяване с въпросното тълкувателно решение (по смисъла на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, който до някаква степен може да смятам и за противоконституционен), без да навредя или да влизам в остра конфронтация с колегите от счетоводният отдел?

  Да заведа иск (чл. 124 ГПК, вр. чл. 45 ЗЗД)?

  Извинявам се за дългите обяснения, но по никакъв начин не искам да влизам в разпри с колегите, въпреки че това май е единственият начин да бъдат вразумени.

  Поздрави,

  А. Енчев

 • Здравейте,
  На основание чл. 270, ал. 2 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.
  Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от КТ без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
  ....
  5. запори, наложени по съответния ред;
  ...
  При това положение ако работодателят Ви удържа от трудовото възнаграждение сума, която надвишава допустимия от закона размер (съобразен с чл. 446 от ГПК), това означава, че работодателят Ви не Ви плаща цялото трудово възннаграждение.
  Това поражда за Вас правото да прекратите трудовия договор без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ), както и да претендирате от него неплатената част от възнаграждението (чл. 357, ал. 1 от КТ). Можете да претендирате неплатените суми и без да прекратявате трудовия договор.
  Посочения от Вас иск по чл. 124 от ГПК е установителен, а не осъдителен, какъвто трябва да Вашия иск. Искът за вреди по чл. 45 от ЗЗД също е неприложим в случая, тъй като задължението на работодателя да Ви плаща заплатата произтича от трудовия договор, а не от извъндоговорно основание.
  Принципно можете и да сезирате инспекцията по труда за неплатените възнаграждения.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви, г-не Костов.

  Ако съм Ви разбрал правилно - ИТ би могла да издаде предписание за изплащане на неизплатените части от трудовото ми възнаграждение, но по-този начин нетната сума на трудовото ми възнаграждение ще надвишава реалната такава, а именно (ще дам пример с цифри, а не дробни части). Ако теоретично погледнато взимам нетно трудово възнаграждение в размер на 450 лв, според чл. 446, ал. 1, т.2 и разбиранията на счетоводството, и споменатото нежелание да се приложи т.3 от решението на ВКС, следва да ми бъдат одържани 1/3=150 лв. Да, но 450 - 150 = 300 лв, което е 80 лв по-малко от МРЗ, която е обявена за несеквестируема. Ако ИТ или друг орган по контрол издаде предписание да ми бъдат доизплатени въпросните 80 лв, с които съм ощетен - това означава аз да ощетя собственият си работодател, от каквато идея съм далеч. Приложението на чл. 327. ал. 1, т.2 от КТ ще завърши с неуспех вероятно поради нищожната неизплатена сума и спорната съдебна практика. По-скоро въпросът ми беше - кой орган би трябвало да издаде акт, с който да се нареди при изчисляването на наложеният запор да се вземе предвид ТР №2/2013 на ОСГТК към ВКС, и същият този акт да парира евентуални ответни действия на СИ, с които да бъдат наложени глоби на длъжностното лице, изчисляващо въпросната дробна част от наложения запор.

  Благодаря за бързият отговори и безпристрастно мнение.
  А. Енчев
 • Здравейте, г-н Енчев,
  Изглежда е налице неразбиране на същността на тълкувателното решение.
  Тълкувателното решение не е закон. То не създава права и задължения за лицата. Както подсказва името му, то тълкува, а не създава правни норми (т.е. общозадължителни правила за поведение). С други думи, то ИЗЯСНЯВА смисъла на вече съществуващи норми (в случая - чл. 446 от ГПК).
  Задължителността на ТР произтича от закона (чл. 130, ал. 2 ЗСВ). С тази норма на Закона за съдебната власт се въвежда правило, което е характерно за друг тип правна система - англосаксонската (която се прилага във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, ЮАР и др.), чиято същност е позоваването на прецедента, т.е. на предишна съдебна практика по идентични казуси. Това е правната система, позната на широката публика от американските филми, която обаче не е същата като в България.
  В континентална Европа се прилага т.нар. "континентална правна система", вкл. и в България. При нея съдията не може да твори норми, а само ги прилага. Докато в Англия съдията "твори закона", образно казано.
  Последните десетилетия е налице приближаване на двете правни системи, като континенталната система все повече допуска прилагането на прецедента, а англосаксонската - на законите.
  С други думи, НЯМА и не може да има държавен орган (съдебен, административен или законодателен), който да задължава лицата да прилагат ТР. Но при съдебен спор съдът е длъжен да се съобрази с него. С други думи, ТР започва да "живее" едва при съдебен спор. Ако съдът постанови решение в противоречие с ТР, горната съдебна инстанция ще го отмени, позовавайки се на ТР.
  А Вие питате за съществуването на държавен орган, който да контролира прилагането на ТР без съдебно дело.
  Няма такъв орган.
  Не съм съгласен, че съдът ще отхвърли иска Ви поради "спорната съдебна практика" или поради "нищожната неизплатена сума". Дори и за 1 лев да е спорът, съдът е длъжен да се признесе. От друга страна функцията на тълкувателното решение е именно да уеднакви съдебната практика, т.е. след постановяването му всички съдилища трябва да прилага закона еднакво, в смисъла, посочен в ТР.
  Надявам се да съм изяснил въпроса по-детайлно.
  Доколкото разбирам, Вие хем искате да не влизате в конфликт с работодателя си, хем искате да го задължитре да Ви плати съответната удръжка. Според мен това е невъзможно, освен ако не постигнете съгласие с него, т.е. по извънсъдебен, доброволен път. Ако търсите защита от Държавата, можете да я получите само по съдебен ред, и евентуално чрез ИТ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Въпреки тайните ми надежди да и орган, който да "дръпне" ушите на оперативният счетоводител и да го нахока, че "това не се прави така", очевидно закона и практиката показват друго.
  Като извънсъдебен вариант ми остава възможността да преговарям със съдебният изпълнител да направи изрично предписание към работодателя за съобразяване с въпросното ТР или да убедя счетоводството, че те не нарушават закона, съобразявайки се със същото.

  Хиляди благодарности и респект към знанията и професионализмът Ви!
  Поздрави,
  Адриан Енчев
 • Здравейте, г-н Костов, аз лично се оплетох съвсем, чесно казано. Имам следните казуси- 1.лице назначено на 510 лв. бруто, след приспадане на данъци и осигуровки се получава чиста сума 399,54. лицето е без деца следователно една трета удръжка от работната заплата. Сега от коя сума да направя удръжката? от 399,54 лв. или от горницата над 380 лв. - 19,54 ?
  2. Лице назначено на 460 лв. след приспадане на осигуровки се получава 362,75 лв. чиста сума за получаване. - следва ли, че трябва да уведомя ЧСИ, че спирам да правя удръжки на лицето понеже сумата на чистото възнаграждение е под 380 лв.
 • Здравейте,
  1. При нетно възнаграждение 399.54 лв. трябва да правите удръжки за запора от 19.54 лв. и да изплатите на работника сумата от 380 лв. След повишаване на МРЗ трябва да направите съответните корекции.
  2. При нетно възнаграждение 362.75 лв. трябва да уведомите ЧСИ, че няма да правите удръжки от заплатата, тъй като размерът на нетното трудово възнаграждение е под МРЗ (380 лв.), като се позовете на Тълкувателното решение на ВКС от 26.06.2015 г. по т.дело 2/2013 г.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодарря, Ви за отговора.
  Поздрави,
  Цветелина Христова
 • Здравейте отново г-н Костов,
  Сега като се загледах в сметките, които сте направили в по-горните си постове имам следното питане:
  Ако нетното ми възнаграждение е 1100лв. и имам едно дете под 1 8години това означава ли, че по наложения ми запор следва да ми се удържат 240 лв. /1100лв.-380=720лв./3=240лв./?

  Предварително ви благодаря за вашето становище!
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 446, ал. 1, т. 3 от ГПК при нетно възнаграждение от 1100 лв. и едно дете, което длъжникът издържа, работодателят трябва да удържа 1/3 от знетното възнаграждение, т. е 1/3 от 1100 лв., т.е. 366.67 лв.
  Остатъкът от 733.33 лв., който ще се превежда на работника, надвишава МРЗ от 380 лв.
  1/3 следва да се удържа от цялото нетно възнаграждение, а не само от горницата над 380 лв. Единствено ако секвестируемата част е под МРЗ, само тогава удръжките по запора се редуцират до разликата между нетното възнаграждение и МРЗ.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте г-н Костов, баща ми има запор и му удържат всеки месец 170 лв от заплатата и взима чисти 380 лв. Следва ли в този случай да му удържат 1/3 от тези 170 лв. което е 56.6 лв. + 380 и той да взема 493,4 лв. или ще продължава да взема по 380 лв. Изобщо защо в това тълкувателно решение не е описано по какъв начин стават удръжките по новия закон и всеки може да си го тълкува както иска
 • Здравейте,
  При нетна заплата от 550 лв. (380+170) месечната удръжка от заплата при липса на деца, които издържа, трябва да е 1/3, т.е. 183 лв. Тъй като в този случай ще получава под МРЗ, удръжката следва да е както досега - 170 лв. Тази 1/3 е от общия нетен доход, а не от горницата над МРЗ.
  Както вече посочих по-горе тълкувателното решение, видно и от самото му име, не е закон, а само тълкува закона (чл. 446 от ГПК). Идеята е след приемането му законът да стане по-ясен. Самото тълкувателно решение не се тълкува, тълкува се законът.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Красимир Петров,
  аз съм в същото положение.
  Точно така е както го описваш ти, сметките ти са точни.
  От този месец на мен ми правят удръжките по описания от теб начин, заради тълкувателното решение.
  Вече е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, предстои гласуване. - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15470/
 • Дано скоро да се приеме защото от този закон най бедния е ощетен
 • Здравейте, получавам възнаграждение по ДУК от двама работодатели, като на едното място получавам нетно възнаграждение 237 лв., а на другото 234 лв. И в двете дружества има получени запорни съобщения. Тъй като поотделно и двете възнаграждения са под несеквестируемия минимум трябва ли да се правят удръжки от възнагражденията във връзка със запорните съобщения и ако трябва кой работодател трябва да извършва това? Допустимо е вторият работодател да не знае за първия договор за управление и контрол.
 • Здравейте,
  Възнаграждение по ДУК не е трудово възнаграждение и към него не са приложими правилата на чл. 446 от ГПК, т.е. то следва да бъде удържано в пълен размер.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте господин Костов
  Благодаря за бързия отговор, който доста ме смути…договорите за управление и контрол уреждат единствената ми възможност да получавам доходи в момента – това са възнагражденията за труда ми по управлението и контрола на дружествата. Чл. 446 (1) визира трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд и макар ДУК да не е трудов договор, той урежда получаването на възнаграждение за положения труд от управителя. Според чл.512 (1) от ГПК „Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение“.
  Това означава ли, че ако единствения ми доход е от ДУК, не могат да се приложат тълкуванията за несеквестируемия минимум.
 • Здравейте, г-жо Желязкова,
  Чл. 446 и чл. 512 от ГПК визират трудови правоотношения, възникнали въз основа на трудов договор по Кодекса на труда.
  ДУК се сключва на основание чл. 141 от Търговския закон. Буквалното тълкуване на закона сочи, че дори и това да е единственият Ви доход, за него не се прилагат правилата на несеквестируемостта по ГПК.
  Разбира се, винаги можете да твърдите пред съдебния изпълнител и при евентуално оспорване в съда, че ДУК е аналогичен на трудовия договор, но не вярвам съдебният изпълнител или съдът да уважат такова Ваше тълкуване по аналогия. Но не пречи да пробвате.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, господин Костов,
  имам следното питане - на майка ми, която е пенсионерка и пенсията и е 310 лева, чси и направи запор на цялата сума и след разправии се договориха за месечно погасяване на сумата. Питането ми е дали въпросните имат право да правят запор на пенсия?
  И вторият ми въпрос е свързан с това дали на месечна заплата от 300 лева може да се прави запор. Понеже и на баща ми, на който му предстои пенсиониране, са направили запор на месечното му възнаграждение?

  Благодаря ви за отделеното време!

  Поздрави
  Георги Борисов
 • Здравейте, г-н Борисов,
  Отговори и на двата Ви въпроса се съдържат в дискусията по-горе, както и в неколкократно цитираното вече Тълкувателно решение по т.д. 2/2013 г на ВКС, а именно:
  1. Пенсия в размер под МРЗ не подлежи на запориране;
  2. Заплата в размер под МРЗ не подлежи на запориране;
  3. МРЗ в момента е 380 лв., а от 01.01.2016 г. ще бъде 420 лв.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте г-н Костов,
  Аз вече пристъпих към следваща фаза и по повод това имам следния въпрос:
  Подадох молба до ЧСИ-то да ме конституира като длъжник съгл. чл.425 от ГПК на вече изплатения от мен заем, но сега не мога да разбера следното: по кредита сме двама поръчители и един кредитополучател, кредитополучателят не си плаща и банката чрез ЧСИ-то събра целия дълг в едно с лихви и разноски от мен.
  Сега след като аз встъпвам като кредитор на дълга, сумата за която претендирам ще се дели на две и аз ще искам другата половина от другия поръчител или ще се дели на три и ще искам съответната част от другия поръчител и съответно от кредитора?
  Питам тъй като според ЧСИ-то е вторият вариант, но според мен защо да искам 1/3 и от кредитополучателя, че той ако имаше пари нали щеше сам да си плаща заема, а не да го търсят от мен?
 • Здравейте,
  От кредитополучателя може да искате цялата сума, заедно със законните лихви (чл. 143, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите), а от другия поръчител - само припадащата му се част (чл. 145 от ЗЗД). Ако другият поръчител е само един - от него можете да искате 1/2 от сумата, която сте платил.
  Логиката е, че по отношение на кредитополучателя след плащане на задължението встъпвате в правата на кредитора, т.е. замествате кредитора за целия дълг.
  За закона не е важно защо не кредитополучателят, а поръчителят е платил - кредиторът може да иска парите от всеки един длъжник, независимо дали е кредитополучател или длъжник. Затова ако кредиторът реши, може да иска парите първо от поръчителя, дори и кредитополучателят да разполага с имущество. Това е право на кредитора и поръчителят трябва много добре да е наясно с този факт, когато подписва договора за поръчителство.
  С други думи, поръчителят може да плати дори и когато кредитополучателят също разполага със средства да си плаща. Законът не създава поредност на претенциите на кредитора - първо към кредитополучателя и чак след това към поръчителите.
  По отношение на другия поръчител е по-различно - от него можете да искате само припадащата му се част, тъй като поръчителството е вид обезпечение и двамата поръчители си разпределят тежестта поравно.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря ви отново г-н Костов за изчерпателния отговор!
  Бихте ли ми уточнили само, че не разбрах, мога ли едновременно в настоящия момент да отправя иск едновременно и към кредитополучателя за цялата сума и лихвите (чл.143, ал.1 от ЗЗД) и към другият поръчител за 1/2 част от платената от мен сума (чл.145 от ЗЗД) или трябва да избера само към единия от тях?
  Питам защото кредитополучателя не разполага с абсолютно никакво имущество, няма доходи (поне такива, на които може да се наложи запор), с две думи гол като пушка е, само където действителността е друга, но има и такива хора.

  Поздрави,
  Poaro
 • Здравейте,
  Законът Ви дава възможност да събирате едновременно вземането си както от кредитополучателя (в пълен размер), така и от другия поръчител (за 1/2 от дълга).
  Вие избирате от кого да си събирате парите. Вече Вие сте кредитор по делото.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
  Въпросът ми е правилно ли съм разбрал ТР 2/2013г. Запор може да се прави само за суми над 380лв., и този размер е получен след приспадане на осигуровки, данъци?
 • Да, правилно сте разбрал.
 • эдравейте, интересува ме при наложен запор и предстоящо пенсиониране, допустимо ли е да ми се спре част от обеэщетението эа пенсиониране или работодателя е эадължен да ми го плати иэцяло?
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 512, ал. 1 от ГПК запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение.
  Тъй като обезщетението при пенсиониране е такъв вид "друго възнаграждение при същия работодател", запорът се простира и върху него.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте.От 10 години съм поръчител на дама която не си плаща кредита!
  Миналата седмица получих писмо,че съм осъдена,и както следва правят ми запор на заплатата и ми насрочват дата за опис на имуществото ми.Аз съм не омъжена,имам дете,което е признато от баща си.Не получавам издръжка.Живея в жилището на баба ми,нямам имущество на мое име.От една година работя сериозно в една фирма,осигурявайки ме на 510,00лв,чисто взимам 400,02лв.След като потитах счетоводителката на фирмата,каква ще бъде запорираната сума,тя ми изчисли и ми каза 100лв,в същото време се допитах до атвокат,който ми обясни,че 380лв трябва да ми остават,и всичко отгоре над минималката работна заплата се взима.Говорейки със съдия изплълнителя по делото той ми каза също,че трябва да ми останат 380 и другото се взима по дълга в моя случай само 20 лв.
  Въпросът ми към Вас е,колко ще бъде удържаната ми сума,и в двата случая да ми обясните защо?
 • Здравейте,
  В случая адвокатът и съдебният изпълнител са прави. Счетоводителката се опира на старото тълкуване на текста на чл. 446, ал. 1 от ГПК, преди да излезе Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по т.д. 2/2013 на ОСГТК на ВКС.
  За подробности прочетете внимателно дискусията в настоящата тема.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте отново.Кога въпросния кредит ще мине в давност?
 • Здравейте,

  Преди четири години почина баща ми, който приживе е изтеглил кредит от Сибанк и не е обслужвал. През 2013г. като единствен наследник получих запорно съобщение от ЧСИ въз основа на образувано изпълнително дело. Оттогава до днес без прекъсване се превежда съответната сума по сметката на ЧСИ.
  Със това смятах проблема за решен и след десетина години да забравя за този кредит. Но... днес получих писмо от колекторската фирма ЕОС Матрикс с претенция по същото задължение като сумата е доста по-ниска.
  След като необслужваният кредит е преминал през съд и е прехвърлен към ЧСИ, съществува ли реално основание колекторската фирма да изисква тези пари и какво трябва да се направи в случая?
  През 2013г., няколко месеца след поставяне на запора, отново беше получено писмо от колекторска фирма, проведох разговор със ЧСИ и ме посъветва да не предприемам действия, тъй като нямат вече права върху вземането, но след като отново получих такова писмо, не съм сигурна дали не трябва да направя нещо по въпроса.

  Благодаря предварително!
 • Здравейте,
  Г-жо Господинова,
  Задълженията се погасяват с 5-годишна давност. Тази давност обаче се прекъсва с предприемане на действия по принудително събиране на вземанията (запори, възбрани, описи на вещи, публична продан). След прекъсване на давността започва да тече нова давност.
  За повече подробности прочетете тук:
  http://www.bulmar.com/bg/pr/7/

  Г-жо Чакърова,
  От въпроса Ви не става много ясно защо ЕОС Матрикс събира същото вземане като Сибанк, не става ясно дали това вземане е цедирано (прехвърлено) от Сибанк на ЕОС Матрикс или само им е възложено да го събират. Не стаеа ясно защо сумите са различни.
  На тези въпроси може да се отговори само, ако се прегледат документите, с които разполагате. Най-добре е да се свържете с адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,

  През 2009година ми предоставиха празна записана заповед с молба да я подпиша като гарант и няма да има проблем на отговорността на платец (длъжника).

  След няколко месеца през 2009 год. Поемателя (кредитора, физическо лице) ме потърси на работното ми място с молба да поговорим. По време на разговор ми показа записната запевед за стойност 56 000.00 лв и каза че длъжника не плаща и тъй като съм гарант трябва да плащам аз или задължението ще бъде продадено на цесионер ( местени събирачи на вземания). След самия стрес и един вид заплаха се договарям да плащам по 150.00лв лично всеки месец на ръка на поемателя (кредитора).След 2-3мес. помолих този тип плащане да става пред вещо лице с разписка за получена сума. Кредитора се съгласи на този вариант и аз в продължение на 2години плащах с разписка. Докато не реших че ще спра и каквото ще да става(беше ми писнало от това да плащам чуждо задължение). След няколко кратен опит от кредитора ( физическото лице) и настояване да продължа да плащам, аз категорично отказах. На м.05.2010 получих писмо по пощата, че съм осъдена и по изп.дело дължа сума на гл. и лихвите.

  На м.02.2015 работодателят ми получава запорно съобщение върху работната ми заплатата. От м.03.2015г. ми е наложен запор върху заплата бруто 898.21, омъжена съм и нямам деца. Всеки месец ми се удържа запор от 352.06лв

  Питането ми към вас е:

  1.Мога ли да обжалвам или изобщо мога ли да имам някакви притенции ?
  2.Удръжката ми по запор, такава ли трябва да е?
  Благодаря предварително!
 • Благодаря за коментарите наг0н Йордан Костов - абсолютно професионални и разбираеми, но един такъв въпрос - от кой месец следва да се прилага тълкувателното решение - от юли 2015, след като решението е с дата 26.06.2015г? и да се преизчислят съответно запорите по новата схема за юли и август, тъй като ведомостите са осчетоводени и архивирани вече. Или да се върне от възникването на запора - т.е години назад, което става по сложно за смятане, ако има 20 запора примерно?
 • Здравейте,
  получавам нетно възнаграждение в размер на 402,85 лева. Имам деца. Какъв трябва да е размера на запора ми?
 • imam zadaljenie kam eivan 314 lv i sam po mai4enstvo kakvo mogat da napravqt moga li da bada sadena
 • Здравейте, г-н Костов!

  Бих искала за Ви попитам за несеквестируемостта на недвижимите имоти.

  Става дума за наследствен апарнамент. Имаше дело за делба (между двамата наследници) и е решено жилището да бъде извадено на публична продан. Но за мен то е единствено. Жилището е 120км.м. , но там живее и синът ми, който е пълнолетен. Прочетох в статията всичко внимателно, но не ми стана ясно как се процедира в случая.

  Могат ли според Вас да го продадат? Притесняваме се, т.като това ни е еднинственото жилище и няма къде да отидем.

  Може ли да ме посъветвате какво да направя?
  Много Ви благодаря
 • Здравейте, г-н Костов!

  Бих искала за Ви попитам за несеквестируемостта на недвижимите имоти.

  Става дума за наследствен апарнамент. Имаше дело за делба (между двамата наследници) и е решено жилището да бъде извадено на публична продан. Но за мен то е единствено. Жилището е 120км.м. , но там живее и синът ми, който е пълнолетен. Прочетох в статията всичко внимателно, но не ми стана ясно как се процедира в случая.

  Могат ли според Вас да го продадат? Притесняваме се, т.като това ни е еднинственото жилище и няма къде да отидем.

  Може ли да ме посъветвате какво да направя?
  Много Ви благодаря
 • Здравейте.Имам два граждански договора към един работодател.Едните пари ги получавам към 18,а другите към27.Първите пари ги получавам като % от вноски на клиенти, а другите са фиксирани/80лв./ за извършване на дадена работа,но за да получа последните ,трябва да подам приемо-предавателен протокол.Счетоводителката на фирмата ги събира и двата дохода още в началото на месеца и така ми определя общия доход.Проблемът е че тя не знае дали ще подам ПППротокол/съгласно договора/ или не.Има ли тя право на това събиране?
 • Става въпрос за запор на заплата в горното писмо.Междо другото аз мога ли да предява някакви претенции за неправомерно взетите ми пари под МРЗ и по какъв начин? Прочетох в една статия ,че удръжките се смятат над МРЗ. /вади се МРЗ от дохода и тогава се изчислява колко отива при ЧСИ. Благодаря предварително
 • Здравейте, г-н Костов, имам запор на заплатата и миналия месец, разбрах за основание т.3 от  Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 година на ВКС по дело № 2/2013г.. Работодателя ми изпрати писмо до ЧСИ, на 14.01.16г. за да го уведоми, че преустановява удържането на пари. Преди няколко дни се получи писмо с докуметни, които известяват, че се към вземането се е присъединил и друг взискател, който е подал молба на 16.11.15г. както и призовка за принудително изпълнение върху вземането.
  - След като ЧСИ е получил писмо, позоваващо се на основание т.3 от  Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 година на ВКС по дело № 2/2013г. има ли възможност да не се съгласи с него и съответно да предприеме някакви мерки било то срещу мен или работодателя ми?
  - Предполагам, че са длъжни да ме уведомят за присъединяването на втория взискател, а с призовката се опитват да си върнат дължимото?
  - Кои документи трябва да се върнат да ЧСИ за прилагане по делото?!

  Благодаря!
 • Здравейте г-н Костов,имам 4 запора и счетоводителката на фирмата където работя ми удържа 1/3 всеки месец от нетната ми заплата и след удръжките сумата за получаване винаги е под МРЗ.И всички мои опити за разговор снея удрят на камък с обяснението ,че не иска проблем с ЧСИ тата.Какво да направя за да я накарам да ми удържа само сумата над МРЗ ИЛИ АКО НЯМА ТАКАВА ДА ПРАТИ ПИСМА НА ЧСИ- ТАТА.Категорично отказват да ни дадат фишове за заплатата.благодаря предварително и хубава вечер.
 • zdr te imam edin vupros predstoi mi da mi se rodi dete no nqmam brak a imam zapor shte padne li procenta na zapora koito mi spirat v slushaq kato nqmam brak
 • Здравейте,
  В края на миналата седмица ми се обадиха, че имам запор върху заплатата... след кратка комуникация с ЧСИ-то получих следното разяснение:

  "Здравейте,

  Във връзка с образуваното срещу вас изпълнително дело сте уведомен, като на 22.10.2012 г. сте получили покана за доброволно изпълнение. Към 2012 г. сте работили и към него момент ви е бил наложен запор на трудовото възнаграждение в Буковец Твърдица АД, от където са превеждали суми, с които е изплащано задължението ви в последователност разноски , лихви и главница.
  Законната лихва върху главницата 497.25 лв. по изълнителен лист е присъдена от 17.05.2012 г. до окончателното й изплащане"

  Та въпросът ми е, имам ли правно основание да изискам от бившият си работодател справка за вноските, които са внасяне по дати и в какъв размер са били.

  Благодаря предварително.
 • zadravete stanah porachitel i sega imam zapor na zaplatata sega mi se rodi dete kavo da pravq
 • Здравейте.международен шофьор съм и през декември 2015г,дойде запор във фирмата.На договор от 550лв.съм,но счетоводството до този момент 07.2016г не е внасяло нищо по запора и ми представя различни суми за внасяне.Колко е макса на запора по тази заплата, както имам и две деца
 • Здравейте.имам запор на заплатата и ми одържат по 30 лв сега имам покана за доброволно изпълнение от ЧСИ и ме уведомяват за втори запор на заплатата.Искам да знам имат ли право да ми одържат всички пари от трудовото възнаграждение.Благодаря!
 • моля отговорете ми и ми дайте съвет какво трябва да направя
 • Здравейте,
  Това е да се информира широката общественост, че г-жа Джейн Алисън, частен кредитор заем има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2% лихва за физически лица, фирми и дружества по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се днес с нас по електронна поща, така че можем да ви дадем нашите правила и условия за заем при: (saintloanss@ gmail.com)
 • Здравейте. Имам наложен запор на работната заплата, който е в размер на 1/3 от нея, това дотук ок. Все още нямам пълен месец и реално този месец ще ми бъда направен първия такъв.. Накратко казано това, което трябва да получа като заплата този месец за изработените дни по груби сметки ще е 100 лева, запорът, изчислен на базата на заплата, която ще взимам е 130 лева. Въпросът ми е..редно ли е да се спират всичките тези 100 лева, т.е първа заплата? Не е ли редно 1/3 от тях да се спрат и да се внесат по сметката на ЧСИ-то?
 • Здравейте. Имам наложен запор на работната заплата, който е в размер на 1/3 от нея, това дотук ок. Все още нямам пълен месец и реално този месец ще ми бъда направен първия такъв.. Накратко казано това, което трябва да получа като заплата този месец за изработените дни по груби сметки ще е 100 лева, запорът, изчислен на базата на заплата, която ще взимам е 130 лева. Въпросът ми е..редно ли е да се спират всичките тези 100 лева, т.е първа заплата? Не е ли редно 1/3 от тях да се спрат и да се внесат по сметката на ЧСИ-то?
  • 14 Aug 2017 14:30
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте. При наложен запор върху трудово възнаграждение има ли степенуване на вземанията ? Ако запорът ти е за поръчителство, но имаш и основен личен кредит, взема ли се това под внимание?
  пример: 600-1200лв с дете под 18 год възраст - 1/3 от нетната заплата....
  А основния кредит ?
  И още едно питане, може ли да се съди поръчител по изпълнителен лист или трябва да има заведен иск срещу длъжника?
  Ако поръчителя се е разписал и е получил поканата месец след издаване на съобщението, и е пуснато възражение със спазен 14 дневен срок, дали повлиява това в съда и в какъв срок следва да излезе решението на съда?
  Благодаря Ви предварително!
 • Здравейте колко се удържа ако длъжника е осъден на издръжка 100 лв и за изминало време дължи повече от 3000 лв. Колко трябва да му е запора на трудовото възнаграждение?
 • здравейте.. искам да попитам имам да връщам 1400 lv... и искат да платя 550 лв. за да ми вдигнат запора ...по договор взимам 690 лв по колко имат право да мi удържат..
 • Здравейте,наложен ми е запор на заплатата и въпроса ми е следния.Самотна майка съм по акт за раждане на детето,заплатата ми чисто е 700лв на месец,в такъв случай какъв ще е размерът на запора? И какви са моите права в случая?

  Благодаря. Поздрави
 • Предлагам ви заем от 2000 до 500. милиона евро при много прости условия. Аз също така правя инвестиции и заеми между физически лица от всякакъв вид. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с адвоката ми. Ние не знаем за вашите употреби и нашите трансфери са застраховани от банка за сигурността на транзакцията. За всички ваши искания са направени предложения по отношение на тарифи и плащане стагжерингс и аз ще бъда с ваша помощ. Най-накрая моля свържете се с мен по имейл: leszekadam.spiewak@gmail.com
 • Предлагам ви заем от 2000 до 500. милиона евро при много прости условия. Аз също така правя инвестиции и заеми между физически лица от всякакъв вид. Предлагам краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми в сътрудничество с адвоката ми. Ние не знаем за вашите употреби и нашите трансфери са застраховани от банка за сигурността на транзакцията. За всички ваши искания са направени предложения по отношение на тарифи и плащане стагжерингс и аз ще бъда с ваша помощ. Най-накрая моля свържете се с мен по имейл: leszekadam.spiewak@gmail.com
 • Здравейте,става на въпрос за Запор на заплата от публичен изпълнител,жена ми вече бивша,разведени сме и имаме дете на 7 години,брутната и заплата е 1568лв от които и одържат 607лв.До преди 3 месеца и одържаха много повече като процент но го намалиха заради уж промяна в закона май месец.Въпроса ми е това нормално удръжка от публичен изпълнител ли е и може ли да се напали самата удръжка?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->