Радостин Неделчев Радостин Неделчев пицар

Прекратяване на ТД без предизвестие при надвишаване на работното времеНазначен съм по чл.68 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, със срок до 26.10.2013. В договара ми пише че съм назначен на 5 дневна работна седмица а работя 6 дни. Намерих си друга работа и искам да напусна без предизвестие.

Как мога да постъпя, ако работодателя не иска да подпише прекратяване по взаимно съгласие?Отговори

  • Здравейте,

    Един от задължителните реквизити, които трябва да присъстват в съдържанието на трудовия Ви договор, е срокът на предизвестие при прекратяването му – еднакъв и за двете страни, който във Вашия случай при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

    Така че, ако не успеете да намерите у работодателя си причина, отговаряща на изчерпателно изброениет в чл.327 от КТ, основания за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие (забавено изплащане на трудовото възнаграждение, промяна на мястото или характера на работата и др.), то за Вас остава единствената възможност да отправите писмено предизвестие към работодателя си за прекратяването на договора. А в случай, че след това решите да напуснете без да спазите изтичането на определения по-горе срок, то ще дължите обезщетение на работодателя си, в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения период на предизвестието.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->