светла дионисиева светла дионисиева директор

Ползване на отпуск при прекратяване на трудов договорВъзможно ли е прекратяване на трудов договор, като едновременно с едномесечното предизвестие за напускане, служителят желае да ползва годишният си отпуск и пуска молба за отпуск?Отговори

 • Здравейте,
  Напълно възможно е да връчите на работодателя и предизвестие и молба за платен отпуск.
  Имайте предвид,че ако отпуска не е разрешен писмено от работодателя, обаче може при два дни неявяване на работа да се счита, като самоотлъчка.
  В пълното си право ще бъде работодателя ако да ви откаже платен отпуск, който искате да ползвате извън задължителния график за годишните отпуски, който се прави в края на предходната година.
  Когато връчвате предизвестие, то започва да тече от деня следващ деня на връчване. Срокът му е 30 календарни дни. Предизвестието тече независимо дали сте в отпуск или болничен.


  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->