Светла Пехливанова Светла Пехливанова Потребител

Префактуриране на настаняванеФирмата ни е регистрирана по ЗДДС. Получих фактура за хотелско настаняване с начислен 9% ДДС. Трябва да префактурирам хотелското настаняване на немска, регистрирана по ДДС фирма.

Трябва ли да разглеждам нашата фирма като туроператор - да издам фактура без начислен ДДС и с протокол да начисля ДДС върху маржа? В кои колони и кои клетки на дневника за продажбите и справка-декларацията трябва да отразя фактурата и протокола?

Трябва ли фактурата на моя доставчик да бъде коригирана и начисления данък да е 20%?Отговори

 • Здравейте.
  От въпроса ви не става ясно вие каква дейност извършвате - туроператор, турагент, или друга дейност. Не трябва да правите марж, тъй като вие не продавате на крайни клиенти.
  Ако вие сте туроператор и продавате на немски туроператор услуга по настаняване в български хотел, трябва да фактурирате с 9%, съгласно разпоредбите на ЗДДС. Не подавате VIES декларация, съгласно разпоредбата на чл.125, ал.2 от ЗДДС. Имате право на данъчен кредит за извършената доставка съгласно реда на Глава седем от ЗДДС.
  Не трябва да разглеждате вашата фирма като туроператор в този случай, тъй като не продавате на крайни клиенти, които ще се възползват от услугата. Иначе се отбелязва данъчната основа в колона 21 на Дневник проажби.
  В общия случай, тоест ако не попадате в обхвата на специалните разпоредби, и се приеме че извършвате посредническа услуга, трябва да префактурирате с 20% ставка на ДДС.
  За настаняване хотелът може да ви издаде документ само с 9% ставка на ДДС, не можете да коригирате фактурата.
 • Здравейте,
  Благодаря за отговора.
  И българската, и немската фирма са с основен предмет на дейност търговия.
  Това означава ли, че извършваме посредническа услуга?
 • Ако българската фирма извършва посредническата услуга, ще има ли право на данъчен кредит по фактурата на хотелиера?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->