Denitza Ivanova Denitza Ivanova Specialist kachestvo

Напускане на работаЗдравейте!

Започнах работа по стажантска програма "Ново начало" като Експерт здравословни и безопасни условия на труд. Завършила съм Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. След изтичане на стажантската програма ръководството продължи договора ми на същата длъжност. Тъй като на нея имаше титуляр още преди да постъпя като стажант, решиха че предприятието няма нужда, а и възможност да плаща на двама човека на тази длъжност. Титуляра отговаря за гражданска защита, противопожарна безопасност, екология, управление на отпадъци, метрология и води инструктажи на работниците и служителите.

Беше предложено на титуляра да заеме друга длъжност, той не се съгласи. Стажанският ми договор изтече на 30.04.2013.На 16.05.2013 ми бече връчено допълнително споразумение за друга длъжност без моето писмено съгласие да бъда преместена. Тъй като нямах друга алтернатива за работа, приех новата длъжност като една възможност за допълнителна квалификация.

Назначена съм на работа на безсрочен трудов договор със срок на изпитване шест месеца. Договорът ми е за специалист качество, но ми налагат да изпълнявам функциите на началник ОТКК. Не ми беше дадена и длъжностна характеристика за изпълняваната от мен длъжност.

Във фирмата се издават заповеди за работа през почивни дни по 8-10 часа. Така часовете на работната седмица надвишават 40. Аз искам да напусна работа по взаимно съгласие, но работодателя задържа молбата ми. Не съм взела входящ номер, защото според вътрешните правила на фирмата, които не са писмено изразени, молбата ми за напускане трябва да бъде подписана от прекия ми ръководител, производствения директор и административния директор, след което отива в деловодството, слага и се входящ номер и остава при секретарката на изпълнителния директор. Тя при удобен момент му я дава за резолюция.

Написала съм в молбата ми тя да се счита за предизвестие, в случай, че не ми бъде отговорено в задължителния седем дневен срок.

1. Как мога да напусна работа?

2. Има ли право ръководството да издава заповед за работа в събота за повече от шест часов работен ден,имайки предвид,че останалите пет дни от седмицата работния ден е бил 8 часа и дори повече от осем (един от дните работих 11 часа)?

3. Имат ли право да ме карат да работя извънредно при положение,че предизвестието ми тече, дори и молбата ми да няма резолюция?

4. Ако не ми се плаща извънредния труд и не се компенсира с допълнителни почивни дни, извън полагаемата отпуска,мога ли да напусна без предизвестие?Отговори

 • Здравейте,

  1.Достатъчно е, че сте връчили предизвестие, но било е редно да се вземете входящ номер.
  2. По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други, след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. За удължаването на работното време работодателят е длъжен да уведоми предварително инспекцията по труда.
  Продължителността на удължения работен ден при горните условията по не може да надвишава 10 часа. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа. Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време.
  Удължаването на работното време се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно. /чл.136а ал.1,2,и 3 от КТ/.
  Работодателят е длъжен да компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден. Когато работодателят не компенсира удължаването на работното време в посочения срок, работникът или служителят има право сам да определи времето, през което ще се компенсира удължаването на работното време чрез съответното му намаляване, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
  3.При прекратяването на трудовото правоотношение преди компенсирането по ал. 4 разликата до нормалния работен ден се заплаща като извънреден труд.
  4.Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие в случаите са изброени в чл.327 от Кодекса на труда.

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->