Слава Попова Слава Попова Потребител

Има ли право на командировъчниЗдравейте,

Счетоводител съм в окръжен съюз на ТПК - правната ни форма е кооперация, управлява се от общото събрание, УС и съответно от председател. Председателят се избира на общото събрание на съюза, като претенденти за този пост са председатели на кооперации членуващи в съюза.

Има ли право на командировъчни разходи председателя ни, който е назначен на допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ, защото седалището и управлението на съюза е различно от това на кооперацията в която е председател?

Благодаря ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Не съм сигурен дали се ориентирам правилно точно къде е назначен на допълнителен ТД Председателя, но ако не съм разбрал правилно, моля да ме поправите.
  Съгласно Наредбата за командировки в страната няма ограничения за това кои лица могат да бъдат командировани. Трябва да се спазят изискванията командировката да бъде извън границата на населеното място където работника изпълнява служебните си задължения (това доколкото разбирам е изпълнено във вашият случай) и служителя не получава допълнително възнаграждение по догово, включващо и командировъчни пари (чл. 6 ал. 1 т.2 и чл. 6 ал. 2 от Наредбата за командировки в страната)
  Съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, за да бъде признат разхода за командировка за данъчни цели, то счетоводните разходи за командировка на лицето не трябва да са свързани с изпълнението на задълженията им като акционери или съдружници. Разхода трябва да бъде извършен във връзка с изпълнението на трудовите задължения на председателя на кооперацията. (чл. 33 ал. 2 от ЗКПО).
  Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за да бъде необлагаем дохода на командированото физическо лице, дневните пари за командировката не трябва да превишават двукратния размер упоменат в Наредбата за командировките в страната. (чл. 24 ал. 2 от ЗДДФЛ)

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • в продължение:
  Допълнителният трудов договор е сключен със съюза, а основния му трудов договор е сключен с кооперацията в която също е председател. Двете предприятия са в различни населени места-съюз и кооперация.Съюзът, имали право да му плаща командировъчни при посещението в съюза /когато извършва своята управленска дейност/?
  Пример:Председателя идва веднъж седмично в съюза, за да подписва документи и т.н., за този ден имали право на разходи за командировки/пътни и дневни/

  Благодаря Ви!!!
 • Здравейте,

  Така описан казуса придобива друг смисъл. Моето становище е, че председателя няма право на командировъчни. Той е на трудов договор и на двете места и това, че изпълнява трудовите си задължения на две различни населени места, не дава основанието да му се признават командировъчни.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->