Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Осчетоводяване на фактура от Люксембург с ДДС ставка 15%Здравейте,

Мои клиенти имат фактура за софтуер MSOffice. Платено е по банка и са получили линк, от който да си свалят софтуера. Получават фактура от Майкрософт Люксембург в български лева, с ДДС - 15% (това е ставката в Люксембург).

Как да осчетоводя фактурата? Това ДДС 15% не ми е ясно.Отговори

  • Здравейте,

    Нямате право на данъчен кредит по въпросната фактура. Осчетоводете я като останалите такива фактури – в девета колона на дневника за покупки. И цялата сума по фактурата, както основата така и данъка от 15% ще ви бъдат данъчно признат по ЗКПО разход – стига разбира се да използвате закупения софтуер във връзка с дейността на фирмата ви.

    Поздрави,
    Николай Иванов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->