Anastasiq Stratieva Anastasiq Stratieva счетоводител

Водене на касова книгаЗадължително ли е воденето на подвързана касова книга? Възможно ли е да се води на електронен носител (счетоводна програма) и при ревизия само да се разпечатат нужните данни?Отговори

  • Здравейте.

    Отговор на вашият въпрос дава "НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА", последна промяна от 30 април 2013. В нея изрично е посочен начина на воденето на касовата книга.
    В Глава пета на Наредбата - ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ, е указан реда за издаване на документ за отчитане на продажбите. Издадените документи и отчети се съхраняват в книга. Чл.39 ал.5 изричтно указва, че книгата трябва да е прошнурована, да се сложи печат на последната страница, и прономерована.
    В помощ в работата може да се използва и софтуер, на който да се водят данни за касовата наличност. Но не мисля че при ревизия от данъчните органи тези данни могат да послужат, или пък ще бъдат признати.
    Касовата книга е една според одобрените реквизити и начин на водене.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->