ХРИСТО ГАЙДАРОВ ХРИСТО ГАЙДАРОВ Потребител

Назначаване на прокурист в ЕТИмам ЕТ което не е извършвало дейност от 2007 год. Аз работя и съм осигурен по трудов договор. Ще вземам кафене под наем. Регистрирах касовия апарат на моята фирма. Назначих мой близък за прокурист с договор за управление на ЕТ. В договора съм записал, че ще изпълнява това управление безвъзмездно.

Трябва ли да го осигурявам, и ако трябва - върху каква сума?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 21 от Търговския закон (ТЗ) прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. /В закона не се споменава безвъзмездно/. Като отношенията по между им се уреждат с договор. Той може да бъде трудов или граждански.
  Като по гражданския договор /договор за управление и контрол/, осигурителни вноски следва да се внасят по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.
  Ако е трудов по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО или чл. 4, ал. 2 от КСО на пълно или непълн работно време. Минималният осигурителен доход за управител /прокурист/ следва да бъде определен по основната икономическа дейност на фирмата в първа квалификационна група съгласно приложение № 1 към чл. 8 от ЗБДОО за съответната година.
  Ако назначите прокуриста по трудов договор например на 2 часа на ден -органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. В хода на ревизията конкретните параметри на упражняваната трудова дейност на прокуриста – вид и характер на полагания труд, продължителност на извършваната работа, възможност същата да бъде извършена за съответния брой часове и др. подлежат на установяване и доказване.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • Използвани Нормативни документи и разяснения:
  КСО,РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 21-531 ОТ 09.10.2012 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРИСТ ПРИ ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО МУ ВРЕМЕ,
  РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 1-932 ОТ 25.11.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРИСТ НА ЕТ • БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА . НО В ТАЗИ СИТОАЦИЯ НАЙ ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ДА ДА АНУЛИРАМ ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.ДА ПОДАМ ДЕКЛАРАЦИЯ ,ЧЕ НЕ ИЗВЪРШВАМ ДЕЙНОСТ ВЪВ ФИРМАТА, ЗА ДА НЕ ПЛАЩАМ ДВОЙНИ ОСИГУРОВКИ ЗА МЕН.И ЩЕ ПЛАЩАМ ОСИГУРОВКИ САМО НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР.
  • 07 Aug 2013 10:27
  • (Потребител)
  • 0
  СИТОАЦИЯ!
 • Бих искала да попитам;аз съм ЕТ управител в момента съм по майчинство и детето ми направи една годинка.Разбрах че трябва да назнача прокурист,можели той да е пенсионер или пенсионер инвалид и на какъв договор трябва да го назнача и на колко до го осигурявам.Предварително благодаря.
 • Здравейте,


  Взаимоотношенията с прокуристът могат да бъдат обхванати, както съм посочила и по-горе с трудов или граждански договор. Лицето може да е пенсионер или пенсионер-инвалид стига да може да изпълнява задълженията си на прокурист.

  Поздрави!
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->